Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Letselschade

Zeven signalen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennen

Volgens de laatst bekende cijfers lopen circa 130.000 mensen per jaar niet-aangeboren hersenletsel ("NAH") op en moeten zij verder leven met vaak onzichtbare beperkingen. Het is daarom van belang om vroegtijdig de signalen van NAH te herkennen, om vervolgens een goede behandeling en passende begeleiding te kunnen bewerkstelligen. De volgende 7 signalen kunnen u als leek helpen bij het herkennen van NAH.

Lees meer...

Ongevallen met een elektrische fiets

Vanwege de coronamaatregelen is het rustiger op de (snel)wegen dan normaal, maar het aantal dodelijke verkeersslachtoffers blijft helaas nagenoeg gelijk. Met name ouderen en kinderen lopen meer risico op een ongeval met dodelijke afloop. Verder blijkt dat ongevallen zich relatief vaak voordoen met een elektrische fiets.

Lees meer...

Verruiming vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen

Een groot deel van de Nederlanders heeft een rechtsbijstandverzekering, waar zij zich toe kunnen wenden als ze onverhoopt een juridisch conflict krijgen. Een vraag die dan regelmatig speelt is of de verzekerde vrij is om onder de polis een eigen advocaat te kiezen of dat de verzekeraar bepaalt wie de zaak behandelt. Vaak gebeurt dit dan door juristen die bij hen in dienst zijn en die doorgaans geen advocaat zijn.

Lees meer...

Over de grens: fataal overspel tijdens zakenreis aan te merken als Frans bedrijfsongeval?

Deze opmerkelijke uitspraak van een Parijse rechter volgt een reeds bestaande richtlijn in de Franse wetgeving, welke inhoudt dat familieleden van personen die tijdens hun werk overlijden recht hebben op een ruimhartige compensatie. Dat een sterfgeval tijdens of na buitenechtelijke seks ook wordt gezien als een bedrijfsongeval is volgens Franse en Britse media wel ‘zeer uitzonderlijk’.

Lees meer...

Gerechtshof wijst een recordbedrag van € 250.000,00 aan smartengeld toe

Op 8 maart 2018 is door het Gerechtshof Den Haag in een strafzaak aan een slachtoffer een record bedrag aan smartengeld toegewezen van € 250.000,00. Met deze uitspraak van het Hof wordt het plafond, van in Nederland door de rechter toegewezen smartengeldbedragen, verhoogd van € 200.000,00 naar € 250.000,00. Dat is een flinke stap in de goede richting.

Lees meer...

Toename letsel tijdens wintersport

Tijdens de voorjaarsvakantie gaan er zo’n 400.000 mensen op wintersport. Alleen al dit wintersportseizoen kwamen er circa 600 meldingen van ongelukken binnen.

Lees meer...

Aanpassing beleid 'shockschade'

Per 15 februari 2016 past het Schadefonds Geweldsmisdrijven het beleid voor ‘shockschade’ aan. De aanpassing betreft een verruiming van de tegemoetkoming en een andere omschrijving van de term ‘shockschade’.

Lees meer...

Privacy slachtoffers beter beschermd

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat in een strafzaak.

Lees meer...

Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor slachtoffers in strafzaken

Slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen in een strafzaak, kunnen vanaf 1 januari 2016 een voorschot van de overheid krijgen. Hierdoor zijn slachtoffers voor de uitbetaling niet meer afhankelijk van de dader. Het voorschot voor de slachtoffers bedraagt maximaal € 5.000,-.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.