Wij kijken verder dan de zaak

Aanpassing beleid ‘shockschade’

Geplaatst:  6 september 2016

Leestijd:  3 minuten

Per 15 februari 2016 past het Schadefonds Geweldsmisdrijven het beleid voor ‘shockschade’ aan. De aanpassing betreft een verruiming van de tegemoetkoming en een andere omschrijving van de term ‘shockschade’.

 

Psychisch letsel door getuige/waarnemer te zijn.

Het Schadefonds kent tegemoetkomingen toe voor psychisch letsel dat iemand oploopt door getuige te zijn van een geweldsmisdrijf of direct geconfronteerd te zijn met de gevolgen van een geweldsmisdrijf. Het betreft de zogenaamde ‘waarnemer’. Voorheen noemde het Schadefonds dit ‘shockschade’. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming blijven hetzelfde.

De waarnemer kan als slachtoffer worden aangemerkt, als die waarnemer een naaste van het slachtoffer is of een aantoonbare affectieve relatie heeft met het eigenlijke slachtoffer.

De term ‘shockschade’ is aangepast, omdat het eigenlijk niets te maken heeft met ‘shock’ (plotselinge daling van de bloeddruk) en ook niets met ‘schade’ (vermogensschade en ander nadeel). Het gaat om mensen die psychisch letsel oplopen doordat zij getuige zijn van een vreselijke gebeurtenis. Die mensen zijn dus – naast de primair getroffene – zelf ook slachtoffer, waarbij zij enkel psychisch letsel hebben opgelopen.

 

Twee aparte uitkeringen

Voorheen kreeg de nabestaande met psychisch letsel door waarneming (‘shockschade’) één uitkering van letselcategorie 3. De waarnemer is echter ook een slachtoffer met een zelfstandig recht. Daarom vindt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven het gerechtvaardigd dat de nabestaande die óók waarnemer is twee aparte uitkeringen krijgt: twee keer letselcategorie 3. Dit is dus een verruiming van het beleid.

 

Inwerkingtreding aangepast beleid

Het aangepaste beleid treedt 15 februari 2016 in werking. Het geldt dan ook voor alle aanvragen die op 15 februari 2016 bij het Schadefonds in behandeling zijn, ongeacht de misdrijfdatum en voor alle nieuwe aanvragen, ongeacht de misdrijfdatum.

 

Mocht u of iemand in uw directe omgeving waarnemer zijn geweest van een geweldsmisdrijf, dan kunt u zich voor deskundige begeleiding wenden tot: mr. E.A.L. Ponjee-Scheurwater via eponjee@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 50 90 89


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen