Wij kijken verder dan de zaak

Aanzegging ex artikel 7:668 BW via Whatsapp

Geplaatst:  13 augustus 2015

Leestijd:  2 minuten

Artikel 7:668 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, dient te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

De kantonrechter in Amsterdam heeft zich in juni 2015 gebogen over de vraag of aan deze aanzegverplichting is voldaan in het geval dat de werkgever zijn werknemer per Whatsapp-bericht heeft laten weten dat de arbeidsovereenkomst beëindigd zou worden.

De kantonrechter oordeelde in de onderhavige kwestie dat aangezien de werknemer op het Whatsappbericht van de werkgever heeft gereageerd, ervan uitgegaan kan worden dat het bericht de werknemer heeft bereikt. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever dan ook voldaan aan haar aanzegverplichting.

Overigens is er ten aanzien van een aanzegging per Whatsappbericht wel de nodige commentaar geweest. Er zijn namelijk ook nog andere situaties denkbaar.

Wilt u hierover meer informatie en/of wilt u juridisch advies, neemt u dan contact op met mr. J. Brouwer via jbrouwer@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 52 24 04.

 

Bron: Rechtspraak.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen