Wij kijken verder dan de zaak

Afbouwregeling partneralimentatie

Geplaatst:  22 mei 2018

Leestijd:  3 minuten

Omdat het wetsontwerp herziening partneralimentatie nog niet op korte termijn lijkt te worden ingevoerd, wordt de jurisprudentie over partneralimentatie steeds belangrijker.

Het Gerechtshof Den Bosch heeft op 12 april 2018 weer een relevante uitspraak gedaan, waarin van de alimentatiegerechtigde werd verwacht binnen enige jaren 40 uur te gaan werken en de partneralimentatie in termijnen werd afgebouwd.

Op grond van artikel 1:157 lid 4 Burgerlijk Wetboek eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na twaalf jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Het derde lid van dit artikel geeft de rechter de bevoegdheid om op verzoek de duur ervan te limiteren. Een rechterlijke limitering heeft een definitief karakter. Behoudens het in artikel 1:401 lid 2 BW omschreven uitzonderlijke geval -eindigt de verplichting definitief na afloop van de gestelde termijn. Een verzoek tot limitering wordt met terughoudendheid beoordeeld.

Vaststelling van partneralimentatie voor een kortere dan de wettelijke termijn van twaalf jaar is redelijk indien met voldoende zekerheid en op goede gronden mag worden verwacht dat de onderhoudsgerechtigde na afloop van de voor de partneralimentatie bepaalde termijn op voor hem/haar passende wijze in zijn/haar eigen levensonderhoud zal kunnen voorzien.

Regelmatig wordt er door rechters teruggevallen op de afbouw van de onderhoudsverplichting. In de genoemde uitspraak van het Gerechtshof werd, gelet op de relatief korte duur van het huwelijk en het feit dat uit dat huwelijk geen kinderen waren geboren, een afbouw van de alimentatieverplichting van de man tot een lager bedrag na een periode van twee jaren redelijk geacht op grond van alle omstandigheden van het geval. Van de alimentatiegerechtigde werd verwacht dat zij vanaf 2019 meer uren zou gaan werken en dat zij per 2021 met een werkweek van 40 uren een veel hoger inkomen zou kunnen gaan verdienen. In 2019, 2020 en 2021 werd de partneralimentatie in delen afgebouwd naar een veel lager bedrag.

Neem voor meer informatie contact op met mr. Carien Snouckaert van Boers Advocaten in Veenendaal! Per e-mail: cjasnouckaert@boersadvocaten.nl. Telefonisch: 0318 – 52 24 04.Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen