Wij kijken verder dan de zaak

Arbeidsmarkt in balans? U mag het zeggen!

Geplaatst:  8 mei 2018

Leestijd:  4 minuten

Minister Koolmees is van plan een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen ter verbetering van de huidige Wet werk en zekerheid.

De wijzigingen betreffen:

• Ontslag wordt ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

• Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.

• De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

• Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

• Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden.

• De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.

• Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

• Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

• Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

• Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

• De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

Blijkbaar is er nog steeds geen duidelijke koers gevonden tussen enerzijds het verschaffen van meer zekerheid aan werknemers (en daartoe afschaffen van al te veel flexibiliteit in m.n. het ontslagrecht) en anderzijds het wegnemen van aanname-belemmeringen bij werkgevers (uit angst voor het “vastzitten” aan werknemers).

Het wetsvoorstel draagt de naam Wet arbeidsmarkt in balans en is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van voormelde wijzigingen is 1 januari 2020. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie omtrent arbeidsrecht kunt u terecht bij mr. Jan Brouwer, telefoonnummer 0318 – 52 24 04 of e-mail jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen