Wij kijken verder dan de zaak

Bent u wel goedwillend?

Geplaatst:  3 oktober 2016

Leestijd:  4 minuten

Op 29 september 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën nogmaals verzekerd dat goedwillende zzp’ers en hun opdrachtgevers geen boetes of naheffingen zullen krijgen als zij nog niet werken in overeenstemming met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Het blijft modderen met de modelcontracten die de VAR-verklaring moeten gaan vervangen. In de Tweede Kamer werden op 29 september jl. de nodige kritische vragen gesteld over de invoering van de DBA. Er werd zelfs een motie ingediend om de DBA maar weer in te trekken.

De modelcontracten die de Belastingdienst zelf (al dan niet op aangeven van brancheorganisaties) presenteert lijken in de praktijk niet te werken. En dat is ook logisch. De modelcontracten beschrijven de situaties waarin duidelijk is dat aan de criteria voor een opdrachtovereenkomst is voldaan. Maar het gaat niet over de vraag wanneer zwart zwart is of wit wit is. De praktijk heeft behoefte aan een antwoord op de vraag welke tint grijs nog wel kan en welke niet meer.

Ruim 4480 zzp’ers en opdrachtgevers hebben hun eigen overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. De helft daarvan is nog niet beoordeeld kunnen worden en van de wel beoordeelde overeenkomsten werden slechts 370 goedgekeurd. Dat is heel weinig, maar als je leest wat een woordvoerder van de Belastingdienst als voorbeeld geeft, dan snap je waarom: “een geschiedenisleraar die via een rooster 20 uur lesgeeft op een lyceum is bijvoorbeeld geen ondernemer volgens de wet. Dat de leraar het lyceum een rekening stuurt, maakt daarvoor niet uit. Het gaat erom dat hij echt als ondernemer bijvoorbeeld zijn werktijden en werkwijze kan bepalen.”

Dat betekent dus dat lesgeven aan een school nooit kan als zzp’er. De school bepaalt immers altijd de lestijden en de lesmethode. Maar is dat nou in overeenstemming met het recht?

Eén van de criteria om te beoordelen of sprake is van een dienstverband is of er sprake is van gezagsverhouding. De Belastingdienst zegt daarvan: “Als de opdrachtnemer volledig vrij is om te bepalen wat hij doet en hoe hij zijn opdracht uitvoert, dan is er duidelijk geen sprake van werkgeversgezag. Dat gezag ontbreekt ook als de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies mag geven over het resultaat of het doel van de opdracht.“ De eerste zin is duidelijk: zwart is zwart. Maar de tweede zin is een stuk lastiger; mag je de systeembeheerder nog opdragen om een extra anti-virusscan te draaien? Of mag ik alleen de opdracht geven om alles te doen dat nodig is om mijn computersysteem virusvrij te houden? Het doel van onderwijs is overdracht van kennis en het resultaat daarvan moet zijn dat leerlingen een bepaalde toets met goed gevolg kunnen afleggen. Volgens mij valt dat binnen voornoemd criterium. Maakt dan het enkele feit dat een school nu eenmaal lesroosters heeft, dat de leraar uit het voorbeeld altijd een werknemer is.

Er zijn nog veel vragen over en nog maar weinig concrete antwoorden. Tot 1 mei 2017 geeft dat dus niet. Als u maar goedwillend bent……..

 

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. J. Brouwer. Telefoonnummer: 0318 – 52 24 04, e-mail: jbrouwer@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen