Wij kijken verder dan de zaak

Beperking beëindiging huur bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW

Geplaatst:  3 maart 2016

Leestijd:  2 minuten

Anders dan bij woonruimte en middenstandsbedrijfsruimte is er geen wettelijke beletsel om bij overige bedrijfsruimte de huurovereenkomst door eenvoudige opzegging te doen eindigen (artikel 7:230a BW).

In dat kader geldt “vrijheid-blijheid”. Het enige dat niet kan worden weggecontracteerd is de zogenaamde ontruimingsbescherming. Daar zijn echter wel nogal wat beperkingen aan gekoppeld waaronder een beperking in tijd.

Op basis van het wettelijke systeem staat de verhuurder derhalve relatief sterk. Echter partijen kunnen zelf wel beperkingen inbouwen. Daardoor kan het gebeuren dat partijen (vrijwillig) een zodanige afspraak maken dat het voor verhuurder niet eenvoudig is om een huurovereenkomst te beëindigen.

Reeds enige jaren geleden kreeg de Rechtbank Haarlem een dergelijke zaak te beoordelen.

In het huurcontract was opgenomen dat de huurovereenkomst door verhuurder uitsluitend kon worden opgezegd op grond van dringend eigen gebruik.

Aangezien dat in die zaak niet aan de orde was, eindigde de huurovereenkomst niet. De termijn waarbinnen het verzoek tot verlenging van de ontruimingstermijn had moeten worden ingediend was derhalve niet verstreken aangezien de huurovereenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd (Rechtbank Haarlem 6 oktober 2011 LJN BT7295).

Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mr. Louis de Boef (0318 – 52 24 04, lldeboef@boersadvocaten.nl)


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen