Wij kijken verder dan de zaak

Bestuur ondanks onbehoorlijke taakvervulling niet aansprakelijk

Geplaatst:  21 maart 2016

Leestijd:  2 minuten

De vennootschap is failliet. Er vindt een doorstart plaats. De curator verzuimt te bedingen dat de doorstarter die mappen ook bewaart en aan hem ter beschikking stelt. Een belangrijk deel van de administratie -te weten enige projectmappen- is zoek.

De curator verwijt het bestuur dat zij haar administratieplicht (artikel 2:10 BW) alsmede haar openbaarmakingsplicht (artikel 2:394 BW) heeft geschonden. Daardoor staat vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur (artikel 2:248 lid 2 BW).

Daardoor moest de bestuurder aantonen dat, ondanks dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, dit niet een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De bestuurder noemt een aantal externe oorzaken. Hij kan zijn stellingen echter niet goed onderbouwen omdat juist die projectmappen zoek zijn.

Het Gerechtshof besluit dat de curator zijn bewaarplicht heeft geschonden. Daardoor kan het bestuur de externe oorzaak van het faillissement niet onderbouwen. Daarom moet de curator ex artikel 2:248 lid 1 BW aannemelijk maken dat kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator is daartoe niet in staat. Het Gerechtshof concludeert dat het bestuur niet aansprakelijk is voor het tekort in dit faillissement (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 november 2015 RI 2016/16).

Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mr. Louis de Boef (0318 – 52 24 04, lldeboef@boersadvocaten.nl)


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen