Wij kijken verder dan de zaak

Betalingsregeling na faillietverklaring?

Geplaatst:  18 december 2017

Leestijd:  3 minuten

In de incassopraktijk komt het geregeld voor dat het faillissement van de schuldenaar wordt aangevraagd om een vordering te incasseren. Omdat niemand failliet verklaard wil worden, volgt vaak betaling waarna de faillissementsaanvraag kan worden ingetrokken. Hiermee is de faillissementsaanvraag een goed drukmiddel om alsnog betaling te verkrijgen.

Maar wat als het faillissement toch wordt uitgesproken. Kan de schuldenaar in dat geval alsnog een betalingsregeling treffen met zijn schuldeiser of staat het faillissement daaraan dan in de weg? De Rechtbank Den Haag heeft hierover onlangs beslist.

Verzet

In de betreffende kwestie had een schuldeiser het faillissement aangevraagd van de schuldenaar. Die was hiervan echter niet op de hoogte. Eerst nadat het faillissement was uitgesproken, nam de schuldenaar hiervan kennis. De schuldenaar stelde verzet in tegen de faillissementsuitspraak en trof alsnog een betalingsregeling met zijn schuldeiser. De curator stemde hiermee in.

Toetsing rechtbank

Een faillissement wordt uitgesproken wanneer de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen en er meerdere schuldeisers zijn. Of hiervan sprake is, beoordeelt de rechtbank naar het moment waarop de faillissementsaanvraag wordt behandeld. De Hoge Raad heeft echter beslist dat wanneer tegen de faillissementsuitspraak een rechtsmiddel wordt aangewend zoals verzet, opnieuw een beoordeling dient plaatst te vinden op basis van de gegevens die dan gelden (toetsing ex nunc). Wanneer tussen de faillissementsuitspraak en de behandeling van het verzet alsnog betaling plaatsvindt, kan dit leiden tot vernietiging van het faillissement.

Betalingsregeling

De Rechtbank Den Haag heeft, onder verwijzing naar de hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad, beslist dat wanneer na de faillissementsuitspraak tussen de schuldenaar en zijn schuldeiser met instemming van de curator een betalingsregeling wordt getroffen, het verzet slaagt. Op het moment dat het verzet door de rechtbank werd behandeld, was een betalingsregeling getroffen waardoor volgens de rechtbank de schuldenaar niet langer in de toestand verkeerde dat hij heeft opgehouden te betalen. Omdat de rechtbank in verzet opnieuw dient te beoordelen of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, betrekt de rechtbank ook een getroffen betalingsregeling in haar oordeel. Waar de schuldenaar wel rekening mee dient te houden, is dat de kosten van de faillissementsaanvraag en de curator voor zijn rekening komen.

Voor vragen over incasso of faillissementsrecht kunt u contact opnemen met mr. T.F. (Erick) Quaars, telefoonnummer 0318 – 50 90 87 of e-mail tfquaars@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen