Wij kijken verder dan de zaak

Bug in het systeem van een casino: gebruiker laat ca. € 113.000,00 op zijn rekening storten

Geplaatst:  18 mei 2016

Leestijd:  3 minuten

Door een casino worden online kansspelen aangeboden. Gebruikers die willen meespelen dienen geld te storten via een paysafecard op de casinorekening.

Vanwege een bug in het systeem kon gedurende een bepaalde periode geld worden gestort op de casinorekening van de gebruiker zonder dat dit daadwerkelijk werd afgeschreven van de paysafecard en werd bijgeschreven op de bankrekening van het casino. Gedurende die periode was het mogelijk om de paysafecard herhaaldelijk te gebruiken voor het maximale bedrag. Een gebruiker heeft op die wijze een bedrag van ca. € 113.000,- op de casinorekening gestort en dit vervolgens laten uitbetalen op zijn eigen bankrekening.

Na ontdekking van de bug heeft het casino de account van de gebruiker geblokkeerd. Vervolgens is de gebruiker verzocht om het bedrag dat ten onrechte aan hem was uitbetaald terug te betalen. Omdat de gebruiker geen gehoor gaf aan het betalingsverzoek, heeft het casino conservatoir beslag laten leggen op zijn bankrekeningen. Het beslag trof echter geen doel. Ook bleek het niet mogelijk om beslag te leggen op de inboedel van de gebruiker.

Vervolgens vordert het casino in een procedure bij de rechtbank om de gebruiker te veroordelen tot terugbetaling van het ten onrechte aan hem uitbetaalde bedrag. Daarnaast vordert het casino om de gebruiker te veroordelen om inzage te verstrekken in zijn voor verhaal vatbare vermogen, o.a. door overlegging van zijn aangiften inkomstenbelasting en bankafschriften.

De rechtbank is van oordeel dat de gebruiker onrechtmatig heeft gehandeld jegens het casino en dat hij aansprakelijk is voor de schade die het casino als gevolg hiervan heeft geleden. De gebruiker wordt veroordeeld tot terugbetaling van het door hem ten onrechte ontvangen bedrag. Daarnaast veroordeeld de rechtbank de gebruiker om nadere inzage te verstrekken in zijn vermogenspositie. De rechtbank acht dit gezien de omstandigheden gerechtvaardigd en verwijst hiervoor naar de rechtspraak van de Hoge Raad. De gebruiker dient o.a. een gespecificeerde opgave te doen van al zijn roerende en onroerende zaken in binnen- en buitenland alsook van zijn inkomstenbronnen en bankrekeningen.

Voor nadere informatie over de uitspraak, dan wel over de mogelijkheden voor incasso van uw vorderingen, kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 – 52 24 04 of tfquaars@boersadvocaten.nl.

 

 


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen