Wij kijken verder dan de zaak

Compensatie transitievergoeding

Geplaatst:  18 maart 2019

Leestijd:  3 minuten

In mijn blog van november 2018 sprak ik nog over een wetsvoorstel, inmiddels is er sprake van een wettelijke regeling, namelijk de Regeling compensatie transitievergoeding. Deze regeling bepaalt dat een door de werkgever betaalde transitievergoeding door het UWV kan worden terugbetaald, indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Doel van de regeling

De regeling is bedoeld voor situaties waarin de werknemer langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is geweest. In die gevallen houden sommige werkgevers het dienstverband in stand terwijl hun loondoorbetalingsverplichting reeds is geëindigd, om maar te vermijden dat er een transitievergoeding betaald moet worden. Door de regeling kan een transitievergoeding in die gevallen wél worden betaald, omdat de transitievergoeding uiteindelijk wordt vergoed door het UWV. Deze nieuwe regel poogt werkgevers dus een prikkel te geven om het dienstverband niet langer slapende te houden.

Welke gevallen?

Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is geëindigd nadat het UWV daartoe een ontslagvergunning heeft afgegeven, of nadat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. De regeling geldt zelfs voor beëindiging nadat een vaststellingsovereenkomst is gesloten, als uit de stukken maar blijkt dat het dienstverband is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Indienen aanvraag en termijnen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de werkgever een verzoek tot compensatie in te dienen bij het UWV. Dat kan vanaf 1 april 2020. Het UWV zal daartoe een standaardformulier verstrekken via haar website. De regeling geldt met terugwerkende kracht ook voor vergoedingen die na 2015 in dergelijke situaties zijn betaald. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een vergoeding die is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2020, moét de aanvraag zijn ingediend vóór 1 oktober 2020. Voor aanvragen met betrekking tot de periode na 1 oktober 2020 geldt dat de aanvraag ingediend moet zijn binnen zes maanden nadat de transitievergoeding is uitbetaald.

Is de regeling op u van toepassing? Houd dan de periode voor mogelijkheid van indiening in de gaten! Wilt u meer weten over deze regeling? Neemt u dan gerust contact op met mr. Jan Brouwer via 0318 – 52 24 04, of per e-mail via jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen