Wij kijken verder dan de zaak

Crisis? Bestuurdersaansprakelijkheid van een crisismanager

Geplaatst:  15 april 2019

Leestijd:  5 minuten

Een ondernemer stelt een crisismanager aan om hem te helpen zijn schulden op te lossen. Drie maanden daarna gaat de onderneming toch failliet. De curator vindt dat de crisismanager als bestuurder aansprakelijk is voor alle schulden (ruim € 300.000) die de onderneming achterlaat. Zeven jaren later krijgt de curator van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gelijk.

Wat ging er fout?

In maart treedt de crisismanager toe als statutair bestuurder. Op dat moment was de uiterste termijn voor het publiceren van de jaarrekening 6 weken verstreken. Op de dag van faillissement is nog steeds niets gepubliceerd. Voor de curator is dat een inkopper. Artikel 248, tweede lid, Boek 2 BW bepaalt immers dat als de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn verplichting om tijdig de jaarrekening te publiceren, dat dit een onbehoorlijke vervulling van zijn taak is én dat er dan vanuit gegaan wordt dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Een omkering van de bewijslast dus: de bestuurder is aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat niet het niet tijdig publiceren, maar een of meer andere omstandigheden de belangrijkste reden(en) hebben gevormd voor het faillissement.

Procedure

Nadat de Rechtbank de curator in het gelijk heeft gesteld gaat de crisismanager in hoger beroep. Hij voert daartoe aan:

Was de uitspraak anders uitgevallen indien de bestuurder wél had aangetoond wat hij stelde? Dat is als niet direct betrokkene bij de procedure niet met zekerheid te zeggen, maar het is zeer wel mogelijk. De wet geeft immers zelf aan dat een bestuurder niet aansprakelijk is als hij bewijst dat de te late publicatie niet aan hem te wijten is én dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Het eerste deel van dit criterium is wel duidelijk: de bestuurder kwam pas “in charge” toen de uiterste termijn voor publicatie reeds verstreken was. Maar het tweede deel van het criterium had hem kunnen redden. De bestuurder heeft wel gezegd dat hij dat gedaan heeft, maar hij heeft niet één brief, fax, e-mail of ander schriftelijk stuk laten zien om dat te bewijzen.

Twee conclusies:

  1. Ook een tijdelijke crisismanager loopt de kans op te moeten draaien voor het volledige tekort van een failliet bedrijf.
  2. Zorg dat je weet wat belangrijk is én dat je op schrift zet wat belangrijk is.

Het is dus verstandig advies in te winnen alvorens u wordt aangesteld als crisismanager. Wilt u advies hierover? U kunt contact opnemen met mr. Jan Brouwer via 0318 – 52 24 04, of per e-mail via jbrouwer@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen