Wij kijken verder dan de zaak

De voormalige bestuurder en niet afgedragen pensioenpremies

Geplaatst:  9 maart 2018

Leestijd:  3 minuten

Een bedrijfstakpensioenfonds stelt de voormalige bestuurder van vennootschap aansprakelijk voor de niet afgedragen pensioenpremies. In 2009 had de bestuurder betalingsonmacht gemeld aan het pensioenfonds. In 2010 heeft de vennootschap nog betalingen gedaan aan het pensioenfonds, maar in 2011 is zij gefailleerd. Op dat moment was de betreffende bestuurder niet meer in functie en had ook een aandelenoverdracht plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

Het pensioenfonds stelt de voormalige bestuurder aansprakelijk voor de niet afgedragen pensioenpremies van in totaal ca. € 75.000,-. De vordering wordt gegrond op onbehoorlijk bestuur, omdat de voormalige bestuurder de administratie van de vennootschap niet over kan leggen. Zowel de rechtbank als het hof stellen het pensioenfonds in het gelijk.

Hoge Raad

De Hoge Raad gaat hierin echter niet mee en komt de voormalige bestuurder tegemoet (ECLI:NL:HR:2017:3019). Op grond van artikel 2:10 BW is het bestuur van de vennootschap verplicht de administratie voor de vennootschap te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op een zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. Bij een aandelenoverdracht en bestuurswisseling blijft deze administratie echter berusten bij de vennootschap. Als de administratie feitelijk ter hand wordt gesteld aan de opvolgend bestuurder gelden hiervoor geen formele vereisten. Het is dus niet zo dat dit moet worden vastgelegd in een notariële akte.  

Voormalige bestuurder

Bij een aandelenoverdracht en bestuurswisseling blijft de administratie bij de vennootschap. De bestuurder dient de administratie over te dragen aan zijn opvolger. Voor de overdracht gelden echter geen formele vereisten. Dit brengt mee dat de voormalige bestuurder niet meer beschikt of kan beschikken over de administratie van de vennootschap en niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur wegens het ontbreken van de administratie.

Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met mr. T.F. (Erick) Quaars, telefoonnummer 0318 – 50 90 87 of e-mail tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen