Wij kijken verder dan de zaak

Een alcoholvrij huwelijksdiner en toch een kater?

Geplaatst:  23 september 2019

Leestijd:  5 minuten

Een huwelijksdiner verloopt anders dan gepland. Uiteindelijk staan de bruidegom en het restaurant tegenover elkaar voor de rechter.

BronECLI:NL:RBAMS:2018:8611

De feiten

Wat een onvergetelijke dag had moeten worden loopt uit op een teleurstelling. Door de bruid en bruidegom waren afspraken gemaakt met het restaurant over het huwelijksdiner. Dit diner verliep echter niet zoals het bruidspaar dit had gewild. Met het restaurant was afgesproken dat onder het diner, om medische redenen, geen alcohol zou worden geschonken maar alleen frisdrank, sapjes, thee en koffie.

Achteraf blijkt echter dat tijdens het diner ook alcoholvrij bier is geschonken. Het bruidspaar is het hiermee niet eens en is van mening dat het restaurant ook op andere punten tekort is geschoten. Zo zouden de stoelen in het restaurant te dicht op elkaar hebben gestaan, was er gebruik gemaakt van terrasstoelen die zo breed waren dat sommige gasten aan de hoek van de tafel plaats moesten nemen en waren een aantal van de gebruikte terrasstoelen met vogelpoep besmeurd. Ook zou het restaurant onjuiste informatie hebben verstrekt over het ophangen van beamerschermen, waardoor deze niet vanuit de gehele ruimte konden worden gezien.

Het bruidspaar was met het restaurant een bedrag voor het diner overeengekomen van in totaal € 16.000,-. Hiervan blijft € 3.445,76 onbetaald.

De vorderingen

De bruidegom is van mening dat de tekortkomingen van het restaurant een (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigen en dat hij dus niet is gehouden om het nog openstaande bedrag van € 3.445,76 te voldoen. Als vanzelfsprekend is het restaurant het hiermee niet eens. Zij vordert volledige betaling van de rekening.

De beoordeling

Aan de rechtbank ligt de vraag voor of het huwelijksdiner, alles in aanmerking nemend, van zoveel mindere kwaliteit is geweest dat het redelijk is dat niet het gehele overeengekomen bedrag wordt betaald.

Met de klachten over de beamerschermen en de opstelling van het meubilair maakt de rechtbank korte metten. Hiervan kan het restaurant geen verwijt worden gemaakt. Aan het bruidspaar was vooraf een plattegrond toegestuurd waarop de opstelling van de tafels en stoelen zichtbaar was en het restaurant had voor wat betreft de beamerschermen het bruidspaar slechts in contact gebracht met een derde partij die dit zou verzorgen. De rechter is van mening dat het niet zorgvuldig is geweest van het restaurant om vuile terrasstoelen te gebruiken, maar dat is door het restaurant bij het diner meteen rechtgezet.

Voor wat betreft het schenken van alcoholvrij bier is de rechter het wel met de bruidegom eens. Partijen hadden expliciet afgesproken dat alleen frisdrank, sapjes, thee en koffie zouden worden geschonken. Door alcoholvrij bier te schenken is het restaurant deze afspraak niet nagekomen. De rechter neemt aan dat het bruidspaar is geschrokken toen duidelijk werd dat een aantal gasten bier dronken. Dat dit een schaduw heeft geworpen over de bruiloft is aannemelijk. Hiervan kan het restaurant een verwijt worden gemaakt. Het restaurant had beter op moeten letten, dan wel het personeel beter moeten instrueren. De rechter acht daarom een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd. De rechter stelt de ontbinding op 7,5% van de overeengekomen som, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 1.200,-. Het bruidspaar is dus gehouden om nog € 2.245,76 aan het restaurant te voldoen.  

Wilt u meer weten over ontbinding van een overeenkomst? Of meent u dat uw wederpartij tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichting? Neem dan contact op met mr. Erick Quaars, via 0318 – 50 90 87 of per e-mail via tfquaars@boersadvocaten.nl.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen