Wij kijken verder dan de zaak

Faillissementsaanvraag goed pressiemiddel bij alimentatieachterstand?

Geplaatst:  21 oktober 2019

Leestijd:  4 minuten

In de incassopraktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de faillissementsaanvraag om een vordering te incasseren. Niemand wil graag failliet worden verklaard en de schuldenaar zal vaak alsnog tot betaling overgaan om de uitspraak van zijn faillissement te voorkomen. Dat deze wijze van incasseren ook openstaat voor voormalig echtgenoten blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van nog niet zo lang geleden. Evenwel liep dit voor de alimentatiegerechtigde niet helemaal goed af.

De feiten

Bij de echtscheiding is door de rechtbank bepaald dat de man aan de vrouw een bedrag van € 62,93 per maand aan kinderalimentatie dient te voldoen. Omdat de alimentatie door de man over de maanden januari en februari niet is betaald, stapt de vrouw naar de rechter. Zij vraagt het faillissement van de man aan. In het verzoekschrift waarmee het faillissement van de man wordt aangevraagd is vermeld dat de vordering € 125,86 bedraagt. De vrouw heeft daarbij een aantal steunvorderingen overgelegd.

De behandeling

In maart vindt de zitting plaats. De man voert gemotiveerd verweer. Hij overlegt stukken waaruit blijkt dat het openstaande bedrag aan alimentatie door hem is voldaan. Hij heeft op 16 en 17 februari twee keer een bedrag van € 62,00 overgemaakt naar de vrouw en vervolgens op 28 februari nogmaals eenzelfde bedrag. De man stelt zich op het standpunt dat hij de alimentatie voor de maanden januari tot en met maart heeft voldaan. De vrouw stelt dat de man niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, omdat hij drie keer € 0,93 te weinig heeft overgemaakt. De betalingsachterstand bedraagt dus nog € 2,79.

De man betaalt ter zitting het bedrag van € 2,79 contant aan de vrouw. Partijen erkennen dat de hoofdvordering daarmee is voldaan. De vrouw weigert echter het faillissementsverzoek in te trekken. Zij verzoekt de rechtbank om het verzoek aan te houden om te bezien of de man zijn betalingsverplichting in de toekomst zal nakomen.

De uitspraak

De rechtbank gaat niet mee in het verzoek van de vrouw. Reeds voor de zitting heeft de man de in het faillissementsverzoek vermelde vordering geheel voldaan. Indien de alimentatie voor de maand maart wordt meegenomen, resteert slechts een bedrag van € 2,79 dat door de man ter zitting is voldaan. Omdat de vordering van de vrouw geheel is voldaan, kan volgens de rechtbank het faillissement niet meer worden uitgesproken. Omdat de vrouw haar verzoek weigert in te trekken, wordt zij door de rechtbank in de kosten van de procedure veroordeeld. Een bedrag van in totaal € 452,00. Aldus meer dan zeven maanden alimentatie. De rechtbank is van mening dat de vrouw haar verzoek nodeloos heeft gehandhaafd.

Uit het voorgaande blijkt dat de faillissementsaanvraag een effectief incassomiddel is, maar dat het wel van belang is om deze tijdig in te trekken. Wilt u meer weten over het aanvragen van een faillissement? Neem dan contact op met mr. Erick Quaars, via 0318 – 52 24 04 of per e-mail via tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen