Wij kijken verder dan de zaak

Gerechtshof wijst een recordbedrag van € 250.000,00 aan smartengeld toe

Geplaatst:  28 november 2018

Leestijd:  3 minuten

Op 8 maart 2018 is door het Gerechtshof Den Haag in een strafzaak aan een slachtoffer een record bedrag aan smartengeld toegewezen van € 250.000,00. Met deze uitspraak van het Hof wordt het plafond, van in Nederland door de rechter toegewezen smartengeldbedragen, verhoogd van € 200.000,00 naar € 250.000,00. Dat is een flinke stap in de goede richting.

Waar ging deze zaak over?

Door een mishandeling op 11 november 2015 is het slachtoffer ernstig gewond geraakt. Hij verkeert in een continue staat van verlaagd of minimaal bewustzijn. Dat betekent dat hij zich wel bewust is van hetgeen om hem heen gebeurd, maar dat hij daarop in het geheel niet kan reageren. Helaas is voor deze situatie geen behandeling meer mogelijk en zal het slachtoffer altijd in deze vegetatieve toestand blijven. Ernstiger letsel is nauwelijks denkbaar!

De procedure

Namens het slachtoffer is door diens bewindvoerder een vordering ingediend in de strafzaak. De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat het inderdaad om zeer ernstig letsel ging en wees € 175.000,00 aan smartengeld toe. De verdachte ging in hoger beroep en betoogde onder meer dat nu het slachtoffer laag bewust is, hij geen recht zou hebben op smartengeld, omdat hij dat bedrag dan niet zelf kan besteden.

De uitspraak van de rechter

Het Gerechtshof heeft overwogen dat het gaat om een vergoeding van geleden schade en niet om vergoeding van kosten ter beperking van die schade. Ook al staat de lichamelijke en geestelijke toestand van het slachtoffer niet toe dat er kosten voor hem worden gemaakt ter verzachting van het ontstane leed, hij heeft recht op smartengeld. Het hof acht duidelijk dat het slachtoffer nadeel heeft geleden in de vorm van gemiste levensvreugde en is van oordeel dat de omvang van de smartengeld vordering in feite slechts een fractie vertegenwoordigt van de werkelijk gemiste levensvreugde.

Waarom is deze uitspraak bijzonder?

Al langere tijd wordt in Nederland gediscussieerd over de omvang van het smartengeld. Wij willen in Nederland geen Amerikaanse toestanden, maar ook in vergelijking met andere Europese landen bleef het smartengeld in Nederland achter. Met dit arrest bevestigt het hof dat het niveau van het smartengeld in Nederland omhoog moest. De vraag is nu of het plafond is bereikt? Het plafond is immers in een paar jaar tijd met meer dan € 100.000,00 verhoogd.

Heeft u vragen over smartengeld? Neem contact op met letselschadespecialist mr. E.A.L. Ponjee-Scheurwater via eponjee@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 50 90 89.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen