Wij kijken verder dan de zaak

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: De lotsverbondenheid is beperkt tot het huwelijk!

Geplaatst:  4 mei 2017

Leestijd:  3 minuten

Tot nu toe omvatte de gemeenschap van goederen in beginsel alle goederen en alle schulden van de echtgenoten, enkele uitzonderingen daargelaten.

Na de inwerkingtreding van de wet omvat de gemeenschap van goederen slechts de goederen, die vóór het huwelijk al gezamenlijk waren en alles wat wordt verkregen vanaf het aangaan van het huwelijk tot de ontbinding van de gemeenschap.

Voor de schulden geldt dat alle gemeenschappelijke schulden vóór het huwelijk aangegaan ook gemeenschappelijk blijven. Alle tijdens het bestaan van de gemeenschap op te bouwen schulden worden ook gemeenschappelijk.

Alle verkrijgingen uit erfenis, legaat of schenking blijven privé van de verkrijgende echtgenoot.

Voor wat betreft niet in de gemeenschap vallende ondernemingen geldt dat er een redelijke vergoeding aan de gemeenschap is verschuldigd voor kennis, vaardigheden en arbeid, die door de echtgenoot ten behoeve van die onderneming is aangewend. Dit geldt niet als er op andere wijze een redelijke vergoeding aan beide echtgenoten ten goede is gekomen.

Schulden van een echtgenoot, die niet in de gemeenschap zijn gevallen, kunnen worden verhaald op gemeenschapsgoederen voor de helft. De andere helft komt dan de andere echtgenoot toe en valt daarna buiten de gemeenschap. De andere echtgenoot kan het goed proberen over te nemen tegen betaling van de helft van de waarde. Na overneming valt dit goed in beginsel niet meer in de gemeenschap.

Wanneer er bij de ontbinding van de gemeenschap een negatief saldo bestaat, dienen deze schulden door de echtgenoten gelijkelijk gedragen te worden, tenzij de eisen van de redelijkheid en billijkheid tot een andere verdeling leiden.

Neem voor meer informatie over de nieuwe wet contact op met Mr Carien Snouckaert van Boers Advocaten in Veenendaal!

Per e-mail: cjasnouckaert@boersadvocaten.nl

Telefonisch: 0318 – 52 24 04

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen