Wij kijken verder dan de zaak

Het Wetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Geplaatst:  8 september 2021

Leestijd:  4 minuten

Ouders hebben gezamenlijk het gezag indien een kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Worden kinderen buiten huwelijk of partnerschap geboren, dan heeft de moeder automatisch het ouderlijk gezag, maar de vader of duomoeder niet. Als beide ouders of de moeder en duomoeder in die situatie samen het gezag willen uitoefenen, dienen zij bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Voorwaarde hierbij is dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend. Als er op enig moment geen gezagdragend ouder is, wordt er een voogd voor een kind benoemd. Voogdij is gezag over een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders. Ouders kunnen zelf 1 of 2 personen aanwijzen als voogd: door registratie in het gezagsregister en opname in een testament bij de notaris. Deze voogd krijgt na overlijden het gezag over het kind, nadat de voogd hiermee heeft ingestemd. De voogdij vastleggen in een testament kan voordat het kind geboren is. Deze aanwijzing vervalt overigens wanneer na het overlijden de andere ouder van rechtswege of krachtens rechterlijke beslissing het gezag over het kind heeft. 

Veel vaders en duomoeders vergeten na erkenning het regelen van gezag of schuiven dit op de lange baan. Zij hebben dan niet de rechten van een gezagdragend ouder. Een gezagdragend ouder mag bijvoorbeeld een schoolkeuze voor het kind maken, een paspoort aanvragen en toestemming geven voor een medische behandeling. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen van het kind. Er zijn ook moeders, die het niet wenselijk vinden dat de vader of duomoeder gezag krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de situatie dat de relatie tussen ouders is verslechterd of dat zij uit elkaar zijn. Er is dan op dit moment nog een procedure nodig en een uitspraak van de rechtbank over dit gezag. In de toekomst wordt dit wellicht anders.

Wetsvoorstel

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel van de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer, inhoudende dat dat de moeder en de erkenner vanaf de geboorte het gezamenlijk gezag over een kind krijgen, wanneer het kind voor de geboorte is erkend. Als de erkenning na geboorte plaatsvindt, dan ontstaat het gezamenlijk gezag vanaf het moment van erkenning. De initiatiefnemers wilden met dit wetsvoorstel de belangen van het kind beter waarborgen, het onderscheid met betrekking tot het gezag tussen kinderen geboren uit gehuwde ouders of ongehuwde ouders wegnemen, de bepalingen beter laten aansluiten bij de behoefte van de veranderde samenleving en problemen wegnemen die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt. Er ontstaan op grond van het wetsvoorstel overigens niet direct gezamenlijk gezag wanneer de moeder geen toestemming geeft voor erkenning. Dan moet over erkenning en/of gezag separaat worden beslist. Ook is er geen gezamenlijk gezag wanneer ouders samen besluiten dat het gezag na erkenning alleen bij de moeder blijft rusten. Deze mogelijk toekomstige wet is niet van toepassing op een erkenning, gedaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet. Het is verder nog niet zeker of de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen en wanneer zij hierover zullen beslissen.

Heeft u uw kind/kinderen erkend, maar heeft u nog geen gezag, neem dan bij vragen contact met ons op via 0318 – 522 404, of stuur een e-mail naar cjasnouckaert@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen