Wij kijken verder dan de zaak

Hotel verhuren aan ziekenhuis?

Geplaatst:  9 april 2020

Leestijd:  4 minuten

Exploitanten van hotels sluiten de deuren, omdat de gasten wegblijven vanwege de coronacrisis. Aan de andere kant kampen veel ziekenhuizen met ruimtetekort. Niet alleen de IC’s, maar ook andere afdelingen waar lichtere zorg wordt geboden, hebben gebrek aan ruimte. Menig hotelier onderzoekt of hij zijn pand – tijdelijk – ter beschikking kan stellen aan het ziekenhuis. Wellicht niet alleen om zijn naasten behulpzaam te zijn, maar mogelijk ook uit welbegrepen eigenbelang. Daar is overigens niets mis mee.

Kan dit zomaar?

Allereerst moet worden nagegaan of verhuur aan het ziekenhuis is toegestaan op basis van de bestemming en het gebruik dat door de overheid is bepaald. Vermoedelijk is dat niet het geval, maar ik verwacht dat hier in het huidige tijdsgewricht wel een mouw aan is te passen. Op politiek niveau is er in deze tijd veel mogelijk. Uiteraard moet dat wel van te voren zijn kortgesloten.

Onderhuur

Indien de hotelier zelf huurder is, en de overheid gaat akkoord met het afwijkende gebruik, moet ook worden gekeken naar de afspraken met de verhuurder. Of de hotelier het hotel (geheel of gedeeltelijk) in gebruik mag afstaan aan het ziekenhuis, hangt namelijk af van welke afspraken er tussen de hotelier en de verhuurder zijn gemaakt omtrent het gebruik.

In de meeste huurcontracten (vaak ROZ-modellen) is opgenomen hoe het gehuurde door de huurder moet worden gebruikt. Het vergt weinig fantasie dat het gebruik als hotel anders is dan het gebruik om zieken te verplegen.

Ook moet getackeld worden dat in nagenoeg alle contracten een onderhuurverbod is opgenomen. De huurder zal dus van te voren overeenstemming moeten bereiken met de verhuurder omtrent dit afwijkende gebruik en de onderhuur.

Aansprakelijkheid

Partijen moeten voor ogen hebben dat het gebruik voor verzorging en verpleging van zieken, in plaats van als hotel, ook verregaande gevolgen heeft voor de afgrenzing van de risico’s in het kader van de gebrekenregeling en aansprakelijkheid. Immers aan het gebruik als ziekenhuis worden veel zwaardere eisen gesteld dan als hotel: denk aan hygiëne, zekerheid en back up energievoorziening e.d. Ook dit moet contractueel goed worden geregeld tussen het onderhurende ziekenhuis, de huurder en de verhuurder. Daarbij zal aan de verzekeraars van alle betrokkenen toestemming moeten worden gevraagd, om te voorkomen dat bij calamiteiten één of meer partijen niet verzekerd blijkt te zijn.

Om te voorkomen dat een mooi initiatief uitdraait op een financieel debacle, moet er dus wel het een en ander worden geregeld. Denkt u erover het gehuurde voor ander gebruik in te zetten, of wenst u het gehuurde in gebruik te geven aan een andere partij? Neem gerust contact op met mr. Louis de Boef MRICS via lldeboef@boersadvocaten.nl of bel naar 0318 – 52 24 04.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen