Wij kijken verder dan de zaak

Huurkorting en TVL

Geplaatst:  20 mei 2021

Leestijd:  3 minuten

Over de gevolgen van de coronacrisis en de gevolgen voor de omvang van de huurbetalingsverplichting is reeds veel gedebatteerd en geprocedeerd. Het laatste is er nog niet over gezegd. Er zijn reeds preliminaire vragen gesteld aan de Hoge Raad omtrent dit onderwerp. Het zal echter nog wel maanden duren voordat er een antwoord komt. Ook is het de vraag is of daarmee alle mogelijke varianten van dit geschil daardoor worden opgelost. 

In de lagere rechtspraak zien wij, naast de discussie over de vraag of een huurder op grond van de gebrekenregeling en/of onvoorziene omstandigheden recht heeft op een huurkorting (de vaak genoemde 50%), een verdere nuancering omtrent de invloed van de diverse steunmaatregelen van de overheid aan de ondernemer/huurder, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (“TVL”). Indien de rechter meent dat de huurder recht heeft op een huurkorting, in hoeverre speelt de TVL dan een rol bij het vaststellen van de omvang daarvan? En in het verlengde daarvan, wordt de TVL opgeteld bij de omzet van de huurder, of juist “afgetrokken” van de huurprijs. Dit maakt vaak veel uit.

Inmiddels hebben enkele lagere rechter vonnis gewezen. In een drietal uitspraken van de Rechtbank Amsterdam (bodemprocedure), Rechtbank Gelderland en Rechtbank Overijssel (beide een kort geding), is de volgende benadering gekozen, waarbij die rechters uitgingen van het 50%- criterium:

Aangezien de  daling van de omzet, maar ook het percentage van de TVL in ieder geval anders is, zullen ook de uiteindelijke huurkortingspercentages anders uitpakken. Rechtbank Overijssel kwam in dat kader uit op een huurkorting van 6%. Uiteraard is het de vraag hoe hogere rechters hiermee om zullen gaan. 

Ook als de Hoge Raad het zgn. “50% beleid”, zoals dat door een aantal rechtbanken wordt gehanteerd, volgt, is het de vraag waar wij uiteindelijk – rekening houdende met de invloed van de TVL en mogelijk andere regelingen, zoals de NOW – uitkomen. Ik vermoed dat deze discussie nog lang blijft na-ijlen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. Louis de Boef, via lldeboef@boersadvocaten.nl of bel naar 0318 – 52 24 04.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen