Wij kijken verder dan de zaak

Intrekking opzegging door verhuurder 290-bedrijfsruimte mogelijk

Geplaatst:  16 december 2016

Leestijd:  2 minuten

Het Hof Amsterdam heeft onlangs in navolging van het Hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin is bepaald dat de verhuurder van 290-bedrijfsruimte over kan gaan tot intrekking van een opzegging.

De verhuurder had de huurovereenkomst opgezegd maar om hem moverende redenen de opzegging op een later moment weer ingetrokken. Het Hof is van oordeel dat artikel 6:219 BW, waarin is bepaald dat een aanbod kan worden ingetrokken zolang dit niet is aanvaard, toepassing vindt. Hoewel de opzegging niet kan worden aangemerkt als een aanbod, verzet het hiervoor genoemde wetsartikel zich niet tegen overeenkomstige toepassing.

Het voorgaande kan bijzonder nadelig zijn voor de huurder die zich tegen de opzegging verzet met een financiële compensatie als inzet. De verhuurder kan tot intrekking van de opzegging overgaan zolang de huurder niet met de opzegging heeft ingestemd dan wel de rechter deze heeft bekrachtigd. Dit kan dus ook zijn op een moment waarop het de huurder niet goed meer uitkomt. De huurder dient hierop dus bedacht te zijn.

Bij opzegging van 230a-bedrijfsruimte dan wel opzegging door de huurder ongeacht het toepasselijke regime, geldt hetgeen hiervoor is vermeld niet. In dat geval leidt de enkele opzegging al tot een beëindiging van de huurovereenkomst.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 – 52 24 04 of tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen