Wij kijken verder dan de zaak

Kan ik NOW niet ontslaan en niet ontslagen worden?

Geplaatst:  2 maart 2021

Leestijd:  4 minuten

Inmiddels zijn we al bezig met de vierde N(oodmaatregel) O(verbrugging) W(erkgelegenheid)-regeling. Vanaf 15 februari 2021 kunnen de aanvragen hiervoor ingediend worden.

Een vaak gehoord misverstand is, dat ontslag onmogelijk is als een werkgever een beroep heeft gedaan op de NOW-regeling. In de eerste 2 tranches van de regeling was het uitgesloten om bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het bleef echter mogelijk om de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens omstandigheden die de werknemer betreffen. Het was ook mogelijk om, zonder sanctie op de NOW-regeling, met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst te beëindigen en een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Vanaf de NOW-3 is het ook mogelijk om wegens bedrijfseconomische omstandigheden een ontslagvergunning aan te vragen, mits de werkgever zich meldt bij de NOW-afdeling van het UWV voor ondersteuning bij begeleiding naar ander werk. Als die melding niet wordt gedaan dan kan een korting van 5% worden toegepast op de tegemoetkoming. Deze regeling geldt ook voor NOW-4 en NOW-5.

Met ingang van NOW-3 geldt ook als nieuwe voorwaarde dat de werkgever het personeel moet informeren over de NOW-aanvraag. In dat kader dient een werkgever ook het personeel te informeren over mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling en scholing. Bekijk de mogelijkheden bijvijvoorbeeld via:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/hulp-bij-baanverlies-scholing-en-schulden-sociaal-pakket/van-werkloosheid-naar-werk 

Of wijs op het initiatief “NL leert door”: https://www.hoewerktnederland.nl/.

Bij een voorgenomen beëindiging (niet alleen wegens bedrijfseconomische redenen, maar bij elke voorgenomen beëindiging van een dienstverband en dus ook bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens verschil van inzicht) heeft de werkgever een verplichting om zich in te spannen voor begeleiding naar ander werk. Hoe deze inspanning er precies uit moet zien is niet duidelijk. Betreft het alleen een informatieplicht of wordt er meer gevraagd? Het beste advies op dit moment is om in ieder geval alle inspanningen zo goed mogelijk vast te leggen en te documenteren.

Maar zelfs als aan deze verplichting is voldaan, geldt ernog een andere regel: als uw loonsom met meer dan 10% is gedaald ten opzichte van uw loonsom in juni 2020, komt u niet voor de NOW-4 in aanmerking. En als dat wordt vastgesteld nádat u de tegemoetkoming heeft ontvangen, dan moet u die dus terugbetalen. In de regelgeving staat niet dat voor de beoordeling alleen beëindigingen op initiatief van de werkgever in aanmerking worden genomen. Dat betekent dat oók als de beëindiging van arbeidsovereenkomst (en daarmee een daling van de loonsom) op initiatief van de werknemer(s) is geweest, die vermindering in aanmerking wordt genomen.

Kortom, er zitten nogal wat haken en ogen aan deze regeling, waarvan we op dit moment zelfs niet met zekerheid weten of het uiteindelijk een schenking of een lening zal zijn. Mocht u nadere informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt contact opnemen met mr. Jan Brouwer via jbrouwer@boersadvocaten.nl of bel naar 0318 – 52 24 04.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen