Wij kijken verder dan de zaak

Let op! Ook een oproepkracht heeft recht op doorbetaling van loon tijdens corona.

Geplaatst:  17 december 2020

Leestijd:  3 minuten

Onlangs heeft de Rechtbank Oost-Brabant bepaald dat er een loonbetalingsverplichting bestond voor de werkgever ten aanzien van het salaris van een oproepkracht, ook tijdens de periode waarin de oproepkracht geen werkzaamheden kon verrichten omdat de horecagelegenheid gesloten was vanwege de coronamaatregelen.  

In de onderhavige zaak vorderde de oproepkracht onder andere loon over de periode dat hij geen werkzaamheden had verricht, vanwege de sluiting van de horecagelegenheid door COVID-19. De werkgever had de arbeidsovereenkomst opgezegd en meende dat er derhalve geen grondslag was voor betaling van loon. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat sprake was van een onregelmatige opzegging en dat de arbeidsovereenkomst om die reden nog steeds bestond. Voorts constateerde de rechtbank dat de oproepkracht al zeven jaar in dienst was bij de werkgever en dat er derhalve in beginsel een recht bestond op doorbetaling van loon, tenzij het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de oproepkracht lag.

De oorzaak van het niet verrichten van de arbeid was gelegen in de coronamaatregelen. Hoewel de rechtbank inziet dat deze oorzaak een normaal ondernemersrisico overstijgt, staat daar tegenover dat de overheid compenserende maatregelen had getroffen. De werkgever had ook gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Gezien deze omstandigheden zag de rechter geen aanleiding om de gevolgen van de coronacrisis in grotere mate voor rekening van de werknemer te laten komen.

Tot slot bepaalde de rechtbank dat nu de werkgever – ten onrechte – geen salaris had uitbetaald gedurende deze periode, tevens sprake was van een “te late salarisbetaling”. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van de wettelijke verhoging over het salaris ten bedrage van 50%.

Wanneer geldt de loondoorbetalingsverplichting?

Een loondoorbetalingsverplichting kan worden uitgesloten in de arbeidsovereenkomst met een oproepkracht. Dit kan slechts voor de eerste zes maanden van het arbeidscontract, behoudens eventuele afwijkingen bij CAO. Na de periode van zes maanden is de werkgever in beginsel gehouden om de oproepkracht door te betalen indien er geen arbeid wordt verricht en de oorzaak daarvan niet is gelegen in de risicosfeer van de oproepkracht.

De rechten van een oproepkracht zijn per 1 januari 2020 verder uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, zie hierover de bijdrage van mr. De Waal van november 2019.

Heeft u oproepkrachten in dienst? Zorg dan dat u weet wanneer u al dan niet verplicht bent het salaris van deze oproepkracht door te betalen.

Vragen? Wij staan voor u klaar.

De volledige uitspraak leest u hier.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen