Wij kijken verder dan de zaak

Liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis?

Geplaatst:  7 april 2020

Leestijd:  5 minuten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Veel ondernemingen sluiten zelf hun deuren of omdat dit door de overheid wordt opgelegd. Hoewel de supermarkten op dit moment hun omzet zien stijgen, vrezen veel ondernemingen voor hun voortbestaan. Een faillissement lijkt onafwendbaar. Wat kunt u als ondernemer doen om dit te voorkomen?

Steunmaatregelen overheid

Om ondernemers tegemoet te komen heeft de overheid tal van steunmaatregelen afgekondigd. Wanneer er sprake is van liquiditeitsproblemen kan er bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd bij de Belastingdienst voor zowel de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, als voor de omzetbelasting en loonbelasting. Voorwaarde hiervoor is wel dat u kunt aantonen dat de coronacrisis de oorzaak is van de liquiditeitsproblemen. 

Ook kan door ondernemingen een beroep worden gedaan op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wanneer wordt verwacht dat de omzet met minimaal 20% daalt. Hiermee kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd die, afhankelijk van het omzetverlies, tot 90% van de loonsom bedraagt. Voor meer informatie over de NOW verwijs ik u naar een eerder verschenen blog

Voor zzp’ers is het niet mogelijk om van de hiervoor genoemde regeling gebruik te maken, maar zij kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Op grond hiervan kunnen zzp’ers een financiële tegemoetkoming aanvragen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de onderneming na bijstandsverlening levensvatbaar zijn, dient minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf te worden gewerkt en dient ondersteuning vanuit een bank of borgstellingsfonds niet mogelijk te zijn.

Verder wordt het voor het mkb gemakkelijker gemaakt om geld te lenen door openstelling van de regeling verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB). Het ministerie van Economische Zaken staat borg voor kredieten aan ondernemers zodat het voor hen eenvoudiger wordt om een krediet te verkrijgen. De regeling geldt ook voor overbruggings- en rekening-courantkredieten.

Zelf maatregelen nemen

Wanneer de steunmaatregelen vanuit de overheid voor u niet openstaan of deze maatregelen niet voldoende zijn om uw acute liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, kunt u proberen om een regeling te treffen met uw schuldeisers. Zo kunt u uw verhuurder vragen om de huur tijdelijk te verlagen of in te stemmen met een huuruitstel. De koepels van winkeliers en verhuurders zijn het eens geworden over een huuruitstel tot tenminste 20 april a.s. en roepen hun leden op om hieraan gehoor te geven.

Verder is een actief debiteurenbeheer van belang. Wellicht kan een korting ervoor zorgen dat uw debiteuren ondanks de crisis snel betalen. Voor de lopende projecten kunt u afspraken maken met opdrachtgevers over het tussentijds factureren of het doen van aanbetalingen. Zij hebben er ook belang bij dat projecten niet stil komen te liggen. Indien de vraag afneemt, kunt u uw voorraad daarop aanpassen en bepaalde kosten terugbrengen. Ook kunnen betalingsafspraken worden aangepast.  

Buitengerechtelijk akkoord

Als blijkt dat de (steun)maatregelen niet voldoende zijn om uw liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, dan kunt u aan uw schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. Dit houdt in dat de schuldeisers een percentage van hun vordering betaald krijgen als zij bereid zijn om het restant kwijt te schelden. Weliswaar krijgen de schuldeisers hun vordering dan niet volledig betaald, maar ingeval van faillissement ontvangen zij vaak niets. Helaas kan op dit moment een akkoord niet worden afgedwongen. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is klaar (Wet homologatie onderhands akkoord), maar moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Omdat de behandeling hiervan is uitgesteld, pleit een aantal insolventiejuristen uit de wetenschap en rechtspraktijk in een open brief om directe invoering hiervan.

Advies

Voor advies over de hiervoor genoemde maatregelen kunt u uiteraard contact opnemen met de specialisten van Boers Advocaten. Wij kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over de te treffen maatregelen. Ook kunnen wij u bijstaan bij het aanbieden van een akkoord aan uw schuldeisers. Wij weten als geen ander waarop u moet letten en attenderen u op de valkuilen. Hiervoor kunt u mr. Erick Quaars bereiken via tfquaars@boersadvocaten.nl of 0318 –  50 90 87.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen