Wij kijken verder dan de zaak

Mediation voor ex-partners en groepsmediation voor (samengestelde) gezinnen

Geplaatst:  3 februari 2023

Leestijd:  3 minuten

Als VFAS advocaat-scheidingsmediator en Mfn-registermediator ben ik al jaren in gesprek met mensen, die betrokken zijn bij een conflict rond een scheiding of een ander familierechtelijk vraagstuk. Dit kunnen ex-partners zijn, maar ook leden van een (samengesteld) gezin of familie. Door spanningen is constructief communiceren vaak lastig. Als er meerdere mensen, gezinsleden, familieleden, stiefkinderen en/of stiefouders bij betrokken zijn, kan de dynamiek complex zijn. Voor een goede relatie is overleg nodig en naar elkaar blijven luisteren.

Als voorbereiding op het eerste mediationgesprek, worden de deelnemers aan de mediation gevraagd schriftelijk aan de mediator kenbaar te maken welke problemen hij/zij ervaart met een duidelijke conflictomschrijving. Belangrijk is te weten wat hij/zij verwacht van de mediation. Ook komt aan bod de vraag wie aanvullend uitgenodigd kan worden om deel te nemen aan de mediation. Ook kinderen boven de 12 jaar kunnen worden betrokken bij groepsmediation. Hiervoor worden specifieke werkafspraken gemaakt. Jongere kinderen zijn welkom met toestemming van ouders voor een één-op-één gesprek met de mediator. Betrokkenen krijgen een korte samenvatting van hun informatie van de mediator, waarin tevens wordt gevraagd of deze informatie door de mediatior in de groep mag worden gedeeld. Mocht er een betrokkene niet actief willen deelnemen aan de groepsmediation zelf, of het nut er niet van inzien, kan hij/zij worden uitgenodigd voor een individueel gesprek met de mediator.  

Tijdens het eerste gesprek komt het verleden en heden aan de orde. Wat betekent de conflictsituatie voor betrokkenen? Wat doet het conflict met ieder individueel? Welke impact heeft het conflict op het dagelijks leven en functioneren? Hoe hoog is de urgentie om het conflict door mediation op te lossen? De sessie wordt afgerond met een gezamenlijke keuze voor het al dan niet inplannen van een vervolgsessie of sessies. Het kan nodig zijn eerst een aanvullend individuele gesprek of gesprekken met nader te bepalen betrokkene(n) te voeren. Hierbij is commitment van belang.

Het doel is een situatie te bereiken, waarin de belangen helder zijn en betrokkenen niet meer tegenover elkaar staan, maar gezamenlijk staan tegenover de situatie, die verandering behoeft. 

Vervolgens wordt er naar de toekomst gekeken. Geprobeerd wordt procedures af te spreken om toekomstige conflicten te voorkomen en als er eventueel nieuwe conflictsituaties ontstaan, hoe daar gezamenlijk constructief mee om te gaan. Afspraken kunnen worden vastgelegd in een convenant, ouderschapsplan of stiefouderplan.

Wilt u met elkaar toewerken naar positieve ex-partner- of familieverhoudingen, kunt u contact opnemen met mr Carien Snouckaert via haar email: cjasnouckaert@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen