Wij kijken verder dan de zaak

Meer bescherming voor de erfgenaam!

Geplaatst:  8 december 2016

Leestijd:  3 minuten

Wanneer u als erfgenaam wordt geconfronteerd met een nalatenschap hebt u drie keuzes: de nalatenschap aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Aanvaarden of verwerpen is alles of niets, ofwel u verkrijgt alle bezittingen en schulden ofwel u krijgt niets. Bij beneficiair aanvaarden, aanvaardt u weliswaar de nalatenschap, maar alleen indien de bezittingen de schulden overtreffen.

Tot 1 september 2016 gold de regel: eens gekozen blijft gekozen. Indien u de nalatenschap had aanvaard en naderhand bleek dat de schuldenlast veel groter was dan verwacht, dan had u pech. Op dat moment was u als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Daarnaast gold tot 1 september 2016 dat u ook geacht werd te hebben aanvaard door handelingen te verrichten die hoorden bij het zijn van een erfgenaam. Denk aan het opruimen van de inboedel, het uitzoeken van de nalatenschap of het opzeggen van de huurwoning. Ook die stilzwijgende keuze was onomkeerbaar.

Sinds 1 september 2016 is dit veranderd! Wanneer u als erfgenaam van een nalatenschap zuiver hebt aanvaard en u na 1 september 2016 geheel onverwachts wordt geconfronteerd met schulden die niet kunnen worden betaald uit de nalatenschap, kunt u als erfgenaam binnen drie maanden na ontdekking van die schulden een verzoek bij de kantonrechter indienen om alsnog beneficiair te aanvaarden. Zelfs wanneer er na afloop van de vereffening of verdeling van de nalatenschap onverwachts een schuld boven water komt, kan de erfgenaam naar de rechter gaan met het verzoek hem te ontheffen van zijn plicht om de schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen. Daarnaast wordt een stilzwijgende aanvaarding niet langer zonder meer geaccepteerd. Er moet sinds de nieuwe wet sprake zijn van ondubbelzinnige gedragingen van een erfgenaam zonder enig voorbehoud die passen bij een zuivere aanvaarding. Als gedragingen die ondubbelzinnig en zonder enig voorbehoud moeten worden verricht noemt de wet het verkopen, bezwaren (het vestigen van een recht van hypotheek, een pandrecht of enig ander recht waarmee het goed wordt ‘bezwaard’) of aan schuldeisers onttrekken van goederen die behoren tot de nalatenschap.

Al met al dus meer bescherming voor de erfgenaam! Wenst u meer informatie hierover of heeft u een andere vraag omtrent erfrecht? Neem dan contact op met mr. Corina Evertse, telefoonnummer 0318 – 52 24 04, e-mail cevertse@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen