Wij kijken verder dan de zaak

Ontruiming van het gehuurde ondanks betaling huurachterstand

Geplaatst:  16 mei 2016

Leestijd:  2 minuten

Wanneer de huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst kan de verhuurder bij de kantonrechter in kort geding ontruiming van het gehuurde vorderen. Een dergelijke vordering is in kort geding slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure de gevorderde ontruiming door ontbinding van de huurovereenkomst zal worden toegewezen en de verhuurder een spoedeisend belang heeft.

Het voorgaande kan aan de orde zijn wanneer de huurder een huurachterstand laat ontstaan. Vaak wordt gedacht dat wanneer de huurder de huurachterstand inloopt een ontruiming van het gehuurde niet meer aan de orde is. Uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden blijkt echter dat dit niet het geval is.

De huurder had een huurachterstand laten ontstaan gelijk aan 13 maanden huur. De verhuurder verkeerde in staat van faillissement. Eerst na sommatie door de curator en na dagvaarding had de huurder de volledige huurachterstand ingelopen. De kantonrechter is van mening dat de huurder in ernstige mate tekort is geschoten in de nakoming van de meest wezenlijke verplichting, namelijk het betalen van de huur. Voorts acht de kantonrechter het aannemelijk dat een tekortkoming van deze ernst voor de bodemrechter voldoende is om tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde over te gaan. De kantonrechter wijst de vordering tot ontruiming van de verhuurder toe. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat de tekortkoming van de huurder niet wordt weggenomen door het feit dat de huurachterstand is ingelopen. Dat de huurtermijnen over een lange periode te laat zijn betaald, kan niet meer ongedaan worden gemaakt.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 – 52 24 04 of tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorie├źn:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen