Wij kijken verder dan de zaak

Ontslag aanvechten? Jammer, te laat!

Geplaatst:  3 september 2021

Leestijd:  4 minuten

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de vervaltermijn voor het aanvechten van een ontslag. In 2019 werd door ons de uitspraak van het Hof over deze termijn besproken. Circa twee jaar later geeft de Hoge Raad duidelijke maatstaven over de vervaltermijn.

Waarom deze discussie?

Na een ontslag kan een werknemer de kantonrechter verzoeken om het verslag te vernietigen. De wet bepaalt dat de bevoegdheid om dit te verzoeken twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd vervalt. Niet zelden ontstaat er discussie over deze termijn, omdat het verzoekschrift omstreeks die “twee maanden termijn” is ingediend. Er spelen twee vragen: 1) wanneer is de arbeidsovereenkomst geëindigd? En 2) Wanneer eindigt dat de vervaltermijn? De Hoge Raad biedt hulp.

Wat was de situatie?

Een werknemer wordt op 26 oktober 2018 op staande voet ontslagen omdat hij materialen aan een oud-collega heeft meegegeven zonder deze af te rekenen, aldus de werkgever. Op kerstavond, 24 december 2018 (om 23.59 uur) wordt het verzoek om vernietiging ingediend. Het verzoek had volgens de Kantonrechter vóór 25 december 2018 moeten worden ingediend en hij behandeld de zaak. Het Hof (hoger beroep) komt echter tot de conclusie dat alleen de eerste pagina op 24 december is ontvangen, maar het volledige verzoekschrift pas op 25 december is ontvangen. Op de faxbevestiging van de kantonrechter staat namelijk de datum van 25 december, lang leve de fax. Het verzoek van de werknemer wordt alsnog niet in behandeling genomen. De werknemer stapt naar de  Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad licht toe dat de vervaltermijn ertoe dient om de periode van onzekerheid over het al dan niet voortduren van de arbeidsovereenkomst en/of de gevolgen van het ontslag zo kort mogelijk te houden. De Hoge Raad bepaalt vervolgens dat de termijn begint op de dag na de laatste dag van het dienstverband en dat deze afloopt aan het einde van dezelfde kalenderdag, twee maanden later. Als de maand waarin de termijn afloopt niet een dag met hetzelfde nummer kent omdat zij korter is, eindigt de termijn aan het einde van de laatste dag van die maand.

Kortom: als het ontslag op staande voet wordt gegeven op 26 oktober, dan moet het verzoekschrift uiterlijk op 26 december aan het einde van de dag zijn ontvangen door de Kantonrechter.[1]

Bedankt voor de duidelijkheid Hoge Raad!

Lees hier de volledige uitspraak.


[1] Let op: de Algemene Termijnenwet bepaalt dat als een termijn afloopt op zaterdag, zondag of een erkende feestdag, deze termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of erkende feestdag betreft. Deze wet was in 2018 nog niet van toepassing op het arbeidsrecht.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen