Wij kijken verder dan de zaak

Ontslag van uw huishoudelijke hulp?

Geplaatst:  3 mei 2018

Leestijd:  5 minuten

Op 5 februari 2018 heeft de rechtbank geoordeeld over een ontslag op staande voet van een huishoudelijke hulp. In deze zaak speelde het volgende.

De werkneemster is een hulp in de huishouding, hierna: “de huishoudelijke hulp”, de werkgeefster is een mevrouw uit Kruisland met wie de huishoudelijke hulp een arbeidsovereenkomst had gesloten.

De werkgeefster was al langere tijd niet tevreden over haar huishoudelijke hulp en was van mening dat dit functioneren zo slecht was dat zij het recht had om haar huishoudelijke hulp op staande voet te ontslaan:

nadat uw vorige ontslag op staande voet werd ingetrokken (…), heeft u een aantal waarschuwingen ontvangen met betrekking tot uw functioneren: u werd verboden opnieuw beschadigingen te veroorzaken, u werd gezegd exact om 09.00 uur te beginnen en om 15.00 uur te vertrekken (…). U werd bovendien (…) verzocht om niet meer voortdurend te telefoneren als u aan het werk bent (…). Uw gedrag bij terugkeer is ronduit onbeschoft te noemen. U heeft bovendien een opbergdoos onherstelbaar beschadigd (…), waarvoor u een waarschuwing ontving. U heeft toch weer tijdens werktijd getelefoneerd (…). U kreeg opnieuw een waarschuwing. U kwam twee keer te laat (…) U ontving een waarschuwing dat dit definitief de laatste keer was dat u te laat kon komen en dat u de volgende keer op staande voet ontslagen zou worden. Vandaag kwam u opnieuw te laat (…) Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Net als in het verleden bleken uw verklaringen opnieuw niet op de waarheid te berusten (…). Uw leugenachtige gedrag is onacceptabel. U bent herhaaldelijk gewaarschuwd dat uw gebrekkige functioneren en uw gedrag niet langer geaccepteerd zullen worden. Daarom bent u vandaag op staande voet ontslagen. (…)

De huishoudelijke hulp vindt het niet terecht dat zij op staande voet is ontslagen en stapt naar de rechter. Zij verzoekt de rechter om aan haar een vergoeding toe te kennen voor het in haar ogen onterechte ontslag op staande voet, daarnaast is zij van mening dat zij recht heeft op een vergoeding omdat er geen sprake zou zijn van een dringende reden en dient de werkgeefster volgens haar het nog niet betaalde salaris aan haar te betalen.

Beoordeling van de rechter

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werknemer met onmiddellijke ingang opzeggen, indien zich een dringende reden voordoet. Bij de beoordeling hiervan dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Uit de ontslagbrief blijkt, aldus de rechter, dat de reden voor het ontslag op staande voet is dat de werkneemster haar werkzaamheden niet goed uitvoerde en dat daarin geen verbetering optrad nadat zij hierop werd aangesproken (telefoneren onder werktijd, beschadigen opbergdoos, twee keer te laat komen en het liegen over de reden van dit te laat komen).

De rechter is het met de huishoudelijke hulp eens dat genoemde redenen voor het ontslag geen dringende redenen zijn voor een terecht ontslag op staande voet. De rechter is daarnaast van mening dat de huishoudelijke hulp voor het onterechte ontslag op staande voet moet worden gecompenseerd. Echter over de hoogte van de toe te kennen vergoedingen is de rechter een andere mening toegedaan. De huishoudelijke hulp had een vergoeding gevorderd van € 33.574,21. De rechter heeft niet de gehele vergoeding toegewezen, maar een deel hiervan te weten: € 7.629,77. Daarnaast wordt de werkgeefster, zoals verzocht door de huishoudelijke hulp, veroordeeld in de kosten van het geding.

Wilt u uw huishoudelijke hulp (of een andere werknemer) op staande voet ontslaan, let dan goed op:

– het is van belang dat de werkne(e)m(st)er meerdere malen op het functioneren is aangesproken;

– er dienen duidelijke schriftelijke afspraken te worden gemaakt;

– er dient begeleiding en een verbetertraject aan de werkne(e)m(st)er te worden aangeboden;

– de werkne(e)m(st)er dient erop gewezen te worden dat het voortzetten van de arbeidsrelatie in het geding komt indien de werknemer er niet in slaagt, ondanks de geboden middelen, het functioneren op het gewenste niveau te brengen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Heeft u vragen over het op staande voet iemand ontslaan, of bent u op staande voet ontslagen, neem dan gerust contact met ons op!


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen