Wij kijken verder dan de zaak

Ontslag wegens opeten van een niet verkoopbaar zakje chips

Geplaatst:  24 augustus 2017

Leestijd:  4 minuten

Met enige regelmaat moet de Rechtbank een oordeel vellen over de vraag of het zonder betaling eten van producten van werkgever, welke producten niet langer verkocht kunnen worden, een reden is voor ontslag op staande voet. In de onderhavige situatie at een medewerker van de Action een zakje potatochips op dat wegens een scheur in de verpakking niet langer verkocht kon worden. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Feiten

Een medewerker van de Action ziet in de schappen een zakje chips liggen dat open is gebroken. Zij besluit om dit zakje chips op te eten en dit niet conform het protocol van de Action te legen in de vuilnisbak en apart te leggen bij de ‘breukartikelen’. Nadat de medewerkster het laatste stukje chips heeft verorberd, heeft ze het – lege – chipszakje alsnog bij de breukartikelen neergelegd. Action besluit haar op staande voet te ontslaan.

De medewerkster is het hier niet mee eens en stapt naar de rechtbank. Zij verzocht herstel van de arbeidsovereenkomst.

 

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank moet beoordelen of de handelswijze van de werkneemster een dringende reden voor ontslag opleverde. Hierbij is niet alleen van belang wat er is gebeurd en hoe, maar spelen alle omstandigheden van het geval een rol.

Action stelde dat zij het protocol strikt moest handhaven, nu zij producten aanbiedt tegen een zeer lage prijs en kleine winstmarge waardoor diefstal en fraude van werknemers al snel lijdt tot verliezen. De Rechtbank was het in zoverre met Action eens dat de handelwijze van de werknemer onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot ontslag op staande voet. Echter, betekende dat niet dat een dergelijke handelwijze altijd moet leiden tot ontslag op staande voet. Dit is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, waaronder met name de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. In dit geval was de werkneemster reeds acht jaren bij Action in dienst en was dit de eerste keer dat er iets voorviel. Het ontslag op staande voet zou haar het recht op een WW-uitkering ontnemen en haar was zelfs tijdelijk het recht op een gemeentelijke bijstand ontzegd. Dit zou de werkneemster ernstig in de problemen brengen nu zij een alleenstaande moeder was met een kindje van vier jaar oud en zij schulden uit het verleden had.

De rechter kwam tot het oordeel dat de Action hoogstens een waarschuwing had kunnen geven. Er was geen sprake van een dringende reden en het ontslag op staande voet werd dan ook vernietigd. Ook voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie was naar het oordeel van de Rechtbank geen plaats. De vorderingen van de werkneemster werden toegewezen.

Weliswaar is bovenstaande uitspraak in lijn met de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland eerder dit jaar, waarin het nemen van een hap uit een donut door een werknemer evenmin voldoende werd geacht voor ontslag op staande voet, maar dit is niet zonder meer gebruikelijk. Zo werd een werknemer – terecht – op staande voet ontslagen omdat zij vermoedelijk € 0,50 had willen stelen.

Werknemers wees gewaarschuwd!

 

Lees de volledige uitspraak hier.

 

Heeft u een geschil met uw werkgever of bent u werkgever en wenst u meer informatie over arbeidsrecht?

mr. Corina Evertse staat u graag te woord.

Telefoonnummer 0318 – 52 24 04

e-mail: cevertse@boersadvocaten.nl

 

 

 

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen