Wij kijken verder dan de zaak

Ook erkenning en omgang in geval van afwezigheid van vader in de eerste levensjaren van kind!

Geplaatst:  21 maart 2016

Leestijd:  3 minuten

Wanneer u als vader graag uw kind wilt erkennen maar de moeder van het kind wenst hier niet aan mee te werken, kunt u in plaats van toestemming van de moeder vervangende toestemming aan de rechter vragen.

Deze vervangende toestemming zal alleen dan worden toegewezen wanneer toewijzing de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind niet schaadt en een evenwichtige ontwikkeling van het kind hierdoor niet in het gedrang komt. De belangen van zowel de moeder, de vader als het kind moeten tegen elkaar worden afgewogen.

Het Hof Amsterdam besliste eind 2015 over het al dan niet toewijzen van vervangende toestemming. Zij ging daarbij ook in op het verzoek van de vader voor een omgangsregeling.

Volgens de wet heeft een kind recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Aangezien het kind op het moment van de procedure (nog) niet was erkend door de vader, kon niet gesproken worden over de vader als juridische ouder in de zin van artikel 1:377a BW. Het Hof moest dan ook onderzoeken of er sprake was van een nauwe persoonlijke betrekking tussen vader en kind.

De man was in de eerste jaren van het leven van het kind volledig afwezig geweest. Toch meende het Hof dat de man enig recht toekwam. Het Hof oordeelde dat de familierechtelijke verwantschapsband tussen de man en het kind een zodanig onderdeel van zijn privéleven vormde, dat afwijzing van het verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling op de enkele grond dat ‘(intended) familie life’ ontbrak, een schending van het recht van de vader op eerbiediging van zijn privéleven zou opleveren (art. 8 EVRM).

Kortom: ook wanneer u zich als vader in de eerste jaren van het leven van uw kind afwezig heeft gehouden, kunt u nog steeds recht hebben op omgang met uw kind.

Lees hier de uitspraak van het Hof.

Wilt u meer informatie over bovenstaande? Of heeft u vragen over een andere juridische kwestie? Boers Advocaten helpt u graag verder!


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen