Wij kijken verder dan de zaak

Opschorting huurbetaling niet zonder risico

Geplaatst:  23 mei 2016

Leestijd:  3 minuten

Een huurder heeft de mogelijkheid om de huurbetaling op te schorten wanneer de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt.

De (mate van) opschorting moet echter wel in verhouding staan tot de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder. Om deze reden is een opschorting niet zonder risico zoals blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Haarlem.

Door de huurders werd een woonruimte gehuurd. Op de huurovereenkomst waren de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte van ROZ van toepassing verklaard waarin het recht van de huurder tot opschorting van de huurbetaling is uitgesloten.

Omdat er volgens de huurders bij de oplevering van de woning sprake was van een aantal gebreken, hebben zij niet de volledige waarborgsom aan de verhuurder betaald. Ook enige tijd na de oplevering laat één van de huurders aan de verhuurder weten dat er nog sprake is van een aantal opleveringsgebreken zoals verkeerd ingezette deurscharnieren, een oude lekkage in het toilet, een tikkende CV-ketel en speling op de slaapkamerdeur. Er wordt aangegeven dat de huurbetaling gedeeltelijk wordt opgeschort tot de gebreken zijn hersteld. In werkelijkheid wordt de huur echter niet meer voldaan, op enkele kleine betalingen na.

De verhuurder vordert in een procedure bij de kantonrechter betaling van de volledige huurachterstand en tevens ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. De verhuurder stelt dat de huurders op grond van de Algemene Bepalingen niet gerechtigd waren om tot opschorting van de huurbetaling over te gaan.

De kantonrechter is het met deze laatste stelling niet eens. De Algemene Bepalingen dienen te worden aangemerkt als algemene voorwaarden. Het beding op grond waarvan het de huurder niet is toegestaan om tot opschorting over te gaan staat op de zwarte lijst en dient als onredelijk bezwarend te worden aangemerkt. Hoewel de huurders dus waren gerechtigd om de huurbetaling op te schorten, gaat de kantonrechter toch over tot ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter is namelijk van mening dat van alle door de huurders genoemde gebreken er slechts twee door de verhuurder dienden te worden hersteld. Hierdoor hadden de huurders slechts recht op een huurprijsvermindering van 2,5% per maand per gebrek. Omdat de huurders vrijwel de volledige huurbetaling hebben opgeschort, staat naar het oordeel van de kantonrechter de opschorting niet in verhouding tot de gebreken en het gederfde huurgenot en is een ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 – 52 24 04 of tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen