Wij kijken verder dan de zaak

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder!

Geplaatst:  14 maart 2018

Leestijd:  3 minuten

Door de verhuurder wordt een winkelruimte met bovenverdieping en kelder verhuurd aan een tweetal partijen. In de huurovereenkomst is vermeld dat beide partijen huurder zijn dat zij beiden hoofdelijk, ieder voor het geheel, aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Faillissement

Op enig moment wordt een van de huurders, een vennootschap, failliet verklaard. De curator zegt op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst op. De winkelruimte wordt niet meer geëxploiteerd en de verhuurder gaat op zoek naar een nieuwe huurder. Evenwel wordt de medehuurder aangesproken tot betaling van de achterstallige huurtermijnen. De medehuurder stelt zich op het standpunt dat de huurovereenkomst door opzegging is geëindigd. De verhuurder verzoekt de kantonrechter vervolgens om de huurovereenkomst met de medehuurder te ontbinden en hem te veroordelen tot betaling van de huurschuld.

Opzegging   

De kantonrechter oordeelt dat de opzegging door de curator op grond van artikel 39 Fw alleen geldt voor de gefailleerde partij. De medehuurder is het hiermee niet eens en stelt tegen het vonnis van de kantonrechter hoger beroep in. Hij is van mening dat de opzegging door de curator op de gehele huurovereenkomst ziet en dus ook de verhouding tussen hem en de verhuurder betreft.

Hof

Het hof deelt het standpunt van de medehuurder niet. Volgens het hof blijkt uit de huurovereenkomst en dan met name de aanhef hiervan, dat sprake is van twee afzonderlijke huurders die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn voor de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Voorts is het hof van mening dat de opzegging door de curator uitsluitend de vennootschap als gefailleerde partij betrof en dat deze opzegging er niet toe kon leiden dat de huurovereenkomst met de medehuurder werd beëindigd. Door de medehuurder is ook niet aangevoerd uit welke wettelijke of contractuele bepaling dit zou kunnen worden afgeleid. Het feit dat de verhuurder op zoek is gegaan naar een nieuwe huurder doet hieraan volgens het Hof niet af. De verhuurder voldeed slechts aan zijn verplichting om de schade te beperken. Hieruit mocht de medehuurder niet afleiden dat de verhuurder ervan uitging dat de huurovereenkomst ook ten aanzien van de medehuurder was geëindigd.

Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met mr. T.F. (Erick) Quaars, telefoonnummer 0318 – 50 90 87 of e-mail tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen