Wij kijken verder dan de zaak

Procederen tegen crowdfunder blijkt voor investeerder ook géén goede investering!

Geplaatst:  10 juni 2020

Leestijd:  5 minuten

Het is niet eenvoudig om een aantrekkelijk rendement te maken op vermogen. Bij banken krijg je weinig tot geen rente of moet je zelfs rente betalen. Om die reden proberen partijen met een overschot aan liquide middelen op andere manieren rendement te behalen. Een van die manieren is om je geld uit te lenen via crowdfunding. Bij crowdfunding leggen meerdere investeerders een bedrag bij elkaar om gezamenlijk een krediet te verstrekken. Door deel te nemen aan meerdere financieringen kan de investeerder zijn risico spreiden. De crowdfunder bemiddelt tussen vraag en aanbod en faciliteert de betalingen tussen kredietnemer en investeerders.  

De investering
De crowdfunder bemiddelde in 2014 bij een krediet van € 200.000,- en bood investeerders de mogelijkheid om deel te nemen. De bestuurder van de kredietnemer stond persoonlijk borg voor de terugbetaling van een bedrag ter hoogte van driekwart van de lening.  De crowdfunder had informatie verzameld over de kredietnemer en de borg en verstrekte informatie aan investeerders. Een zakelijke investeerder besloot een bedrag van € 5.000,- te investeren.

Het rendement
De rente voor de investering bedroeg 8% en na ruim 2 jaar was iets meer dan de helft van de investering terugbetaald. Daarna stokte de betaling van rente en aflossing. De kredietnemer ging failliet en de borg bood onvoldoende verhaal.

De procedure
De teleurgestelde investeerder sprak de crowdfunder aan voor het restant van de vordering (€ 2.361,09). De investeerder vond dat de crowdfunder haar zorgplicht jegens hem geschonden had.

De rechtbank was het daar niet mee eens en wees de vordering af en veroordeelde de investeerder in de kosten. De investeerder liet het daar niet bij zitten en ging in hoger beroep bij het hof. Ook het hof was van mening dat de crowdfunder niet te kort geschoten was in haar zorgplicht en veroordeelde de investeerder ook voor de kosten van het hoger beroep. Deze kosten zijn samen met de kosten van zijn eigen advocaat beduidend hoger dan het verlies op de investering.

De uitleg
In haar algemene voorwaarden had de crowdfunder goed omschreven wat wel en wat niet van haar verwacht kon worden. De investeerder was ook duidelijk gewezen op de risico’s die verbonden zijn aan investeringen in het algemeen. Daarbij is van belang dat hier sprake was van een zakelijke investeerder en niet van een particulier. Sinds april 2016 heeft de AFM, als toezichthouder op de bemiddelaar, namelijk wel voorschriften die zien op minimumvereisten voor consumentenbescherming. Voor zakelijke investeerders zijn die er niet.

De informatie moet altijd correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De zakelijke investeerder was volgens de rechtbank en het hof correct geïnformeerd en was gewezen op de risico’s. De discussie tussen partijen spitste zich toe op de waarde van een borgstelling. De investeerder verwijt de crowdfunder dat zij nagelaten heeft de gegoedheid van de borg adequaat te beoordelen en gedurende de looptijd van de lening te monitoren.

Het hof is van mening dat de zakelijke investeerder moet weten en begrijpen dat de enkele mededeling van “een borgstelling” niets over de gegoedheid van de borg zegt, omdat borgstelling ook louter morele waarde kan hebben. Alleen al om die reden verwerpt het hof de stelling van de investeerder dat de belofte van een borgstelling de indruk wekt dat sprake is van een veilige investering (wat de investeerder daar ook mee bedoelt).

De hele uitspraak leest u hier

Praktijk
In de praktijk komt het regelmatig voor dat risico’s verzacht worden met woorden als “gegarandeerd” of “verzekerd”. Bedenk daarbij dat een garantie zo sterk is als de partij die de garantie biedt. Een dergelijke belofte biedt dezelfde zekerheid als iemand op z’n blauwe ogen geloven.

Beter is het om zakelijke zekerheden te bedingen. Als het dan toch misgaat, kun je daar een beroep op doen, mits de zekerheden goed gevestigd zijn. Het is verstandig een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is op dit terrein, om teleurstellingen te voorkomen.  

Wenst u een gedegen advies of wilt u meer informatie inwinnen? U kunt contact opnemen met mr. Ralf de Koning via 0318 – 52 24 04, of per e-mail via rdekoning@boersadvocaten.nl.

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen