Wij kijken verder dan de zaak

Reisverzekering

Geplaatst:  31 augustus 2018

Leestijd:  5 minuten

Is uw reisverzekeraar ook verplicht de extra kosten van een niet geboekte retourvlucht te vergoeden?

Aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werd de volgende vraag gesteld: Een echtpaar heeft een enkele vlucht naar Italië geboekt en een verblijf van 4 dagen, met de bedoeling om het tijdstip van de terugvlucht vanuit daar te beslissen en te regelen. Na enkele dagen kwam het bericht dat de vader van de vrouw onverwachts was overleden. Het echtpaar is na drie dagen weer terug naar Nederland gereisd.

Het echtpaar had een doorlopende reisverzekering. Op grond van die verzekering verzoeken zij een vergoeding voor een gemiste reisdag en voor de extra kosten van de terugvlucht.

De polis

De polis vermeldt dat de annuleringskosten en een bedrag voor elke niet genoten reisdag, ingeval van het overlijden van een eerstegraads familielid, worden vergoed.

Standpunt verzekeraar

De verzekeraar weigert de gemiste vakantiedag en de terugvlucht te betalen met als argument dat er geen terugvlucht was geboekt vóór vertrek, zodat er niets geannuleerd is én niet vast te stellen is welke éxtra kosten gemaakt zijn. De reisverzekering dekt immers niet de reguliere kosten maar alleen de éxtra kosten. Verder vindt de verzekeraar dat bij gebreke van een vastomlijnd reisplan (inclusief moment van terugvlucht) er geen sprake is van een “afgebroken reis”. En dan valt niet te bepalen hoeveel reisdagen gemist zijn. De gevraagde vergoeding voor de niet-genoten maar wel betaalde hotelovernachting verleent de verzekeraar daarom evenmin.

Standpunt Kifid

Op grond van de betreffende polis worden de extra reiskosten vergoed die gemaakt zijn wegens het overlijden van een eerstegraads familielid. Nu in de reisvoorwaarden het begrip “extra” niet is gedefinieerd, gaat het Kifid uit van de taalkundige betekenis “bijkomend”. En dat betekent in dit geval dat de reiskosten die de verzekerde heeft moeten maken bovenop de reiskosten die hij had moeten maken om aan het eind van de vakantie naar zijn woning terug te keren (de reguliere kosten), extra kosten zijn en voor vergoeding in aanmerking komen.

Vastgesteld werd dat een retourticket normaal € 106,00 had gekost, maar dat in dit geval € 541,96 betaald moest worden omdat de terugvlucht op zeer korte termijn moest plaatsvinden. De verzekeraar dient de extra kosten ad. € 435,96 te vergoeden.

Ook de wel betaalde, maar niet genoten, hotelovernachting dient de verzekeraar volgens het Kifid te vergoeden. Vast staat immers dat vier overnachtingen geboekt en betaald waren, terwijl er maar drie zijn genoten. Het gegeven dat de verzekerden mogelijk, als het overlijden niet had plaatsgevonden, nog langer waren gebleven, maakt niet dat er geen sprake is van een “afgebroken” reis.

Overwegingen

Of deze situatie zich nog veel vaker voor zal doen, is maar de vraag. Het is niet waarschijnlijk dat veel verzekeraars zich hebben gerealiseerd dat onder de bewoordingen van de meeste reisverzekeringen, de consequentie is dat onder “extra kosten” ook worden begrepen de “meerkosten van een retourticket dat op zeer korte tijd voorafgaand aan de reis wordt geboekt, ook wanneer het retourticket zelf niet is geboekt”. Mijn verwachting is dan ook dat de polissen resp. polisvoorwaarden op dat punt op korte termijn zullen worden aangepast.

Conclusie

Laat in ieder geval even uw polis nakijken als u niet zeker bent of een schadeclaim terecht of onterecht geweigerd is.

Boers Advocaten helpt u graag verder!

De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie uit deze publicatie. Deze uitgave althans delen daarvan mag uitsluitend worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Copyright © 2018


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen