Wij kijken verder dan de zaak

Sinterklaasgedicht voor een collega? Oppassen geblazen!

Geplaatst:  12 september 2018

Leestijd:  4 minuten

De schappen van de supermarkten zijn alweer gevuld met pepernoten, speculaaspoppen en marsepein. Hoewel het nog ver weg is, begint men zo langzaamaan weer informatie in te winnen voor de sinterklaasgedichten. Het sinterklaasgedicht van een politieman van Eenheid Limburg werd niet zo gewaardeerd en leverde hem een disciplinaire straf op. Was het gedicht dan echt zó buitensporig?

Ja! Oordeelde de Rechtbank Limburg. De politieagent in kwestie speelde tijdens de kerstviering op 17 december 2015 Sinterklaas. Als Sinterklaas sprak hij 140 collega’s toe en bleef stilstaan bij een aantal gebeurtenissen uit het jaar 2015. Sinterklaas riep als eerste een vrouwelijke collega op het podium en sprak haar de volgende woorden toe:

Op de werkvloer heb je met een collega iets willen opbouwen. Nota bene een collega die op het punt stond om te gaan trouwen. Zoals iedereen weet is het zover niet gekomen en uit elkaar gespat zijn al jouw dromen. Je hebt liggen vloeken en schelden en tieren, maar je zult toch helemaal alleen dit jaar kerstmis moeten vieren.

Vervolgens begon de eiser een gedeelte van Eenzame kerst van André Hazes te zingen: “Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren”, en bood haar vervolgens een pak zakdoekjes aan om haar tranen te drogen. Daarop werd ingegrepen door de teamchef: Sinterklaas moest zijn toon matigen en de inhoud van zijn verhaal aanpassen of linea recta terug naar Spanje gaan.

Naar aanleiding van het incident werd een onderzoek gestart naar het gedrag van “Sinterklaas” en dit mondde in een tweetal besluiten. “Sinterklaas” werd overgeplaatst naar een basisteam in Roermond en als straf werden zijn verlofuren verminderd met 16 uren per jaar.

Was de straf terecht?

Ja! Oordeelde de Rechtbank Limburg ten aanzien van intrekking van de verlofuren. Het op deze wijze – tijdens een kerstviering verkleed als Sinterklaas – en plein public aan de orde stellen van een mislukte liefdesrelatie op het werk van een collega met een andere collega getuigt van geen respect. Voor eiser stond integendeel voorop, het vermaken van zijn gehoor ten koste van haar. Het op deze respectloze wijze bejegenen van een collega acht de rechtbank ongepast. Terecht heeft verweerder gesteld dat de manier waarop eiser is omgegaan met deze voor de collega pijnlijke privékwestie niet kan worden getolereerd. Dat deze liefdesrelatie op het werk een publiek geheim was en in 2015 gespreksstof was in de wandelgangen van het politiebureau, kan niet tot een ander oordeel leiden, aldus de rechtbank.

Kortom: Hoewel de dichtkunst van Sint de verwachting oversteeg, kreeg Sint door minder verlofuren een pepernootje van eigen deeg!

Sint en Pieten, wees gewaarschuwd!

Lees hier de volledige uitspraak.

Problemen op de werkvloer? Boers Advocaten helpt u graag verder.

– mr. M.C. Evertse

De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie uit deze publicatie. Deze uitgave althans delen daarvan mag uitsluitend worden verveelvoudigd met volledige vermelding van de naam van de auteur. Copyright © 2018


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen