Wij kijken verder dan de zaak

Stimulering van vaste contracten

Geplaatst:  15 januari 2019

Leestijd:  2 minuten

Tegemoetkoming in ziektekosten.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees laten weten dat hij de vrees bij kleinere werkgevers voor de gevolgen van een zieke werknemer wil verminderen.

Met name de kleinere werkgevers (minder dan 25 werknemers) deinzen terug voor het aannemen van personeel in vast dienstverband vanwege o.a. de daaraan verbonden mogelijke consequenties als de werknemer langdurig ziek wordt. Het gevolg van twee jaar lang minimaal 70% van het salaris moeten doorbetalen (en het risico van een derde jaar, als de werknemer niet tijdig weer re-integreert) is vaak een te groot risico. Geen vast contract aanbieden en kiezen voor een nieuwe tijdelijke medewerker, is dan een veiliger optie.

Om die vrees weg te nemen, kondigt de minister aan dat er een verzuim-ontzorgverzekering komt. Weliswaar is ruim driekwart van de werkgevers al verzekerd tegen de loondoorbetalingskosten, maar niet tegen het risico van oplegging van de sanctie om het derde ziektejaar ook door te betalen. Het UWV kan achteraf concluderen dat je niet voldoende gedaan hebt om de werknemer weer gere-integreerd te krijgen. En óf dat gebeurt is onduidelijk voor de werkgever want ook als die de adviezen van de bedrijfsarts volgt, kan uiteindelijk de verzekeringsarts van het UWV anders beslissen. De minister gaat dus ook zorgen voor meer transparantie en uniformiteit tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Het overleg met werkgevers, werknemers en verzekeraars moet vóór de zomer tot oplossingen leiden.

Wij zullen u op de hoogte houden!

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0318 – 52 24 04, e-mail: jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen