Wij kijken verder dan de zaak

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Geplaatst:  16 juli 2018

Leestijd:  3 minuten

In de Wet Werk en Zekerheid (in werking getreden op 1 juli 2015) werd de transitievergoeding geïntroduceerd. Iedereen die langer dan 2 jaren in dienst was geweest, kon aanspraak maken op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband.

Dat gold ook voor de situatie dat de werknemer langer dan 2 jaren arbeidsongeschikt was geweest. Na twee jaar houdt de loondoorbetalingsverplichting weliswaar op, maar eindigt niet automatisch het dienstverband. Werkgevers die gedurende die 2 jaren het loon, of althans een deel daarvan, hadden doorbetaald en soms ook kosten hadden gemaakt voor re-integratie vonden het niet redelijk dat zij daarnaast dan ook nog de transitievergoeding verschuldigd waren. Om dat te vermijden vroegen werkgevers geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan, maar lieten ze die voortduren, een “slapend” dienstverband. Werknemers zagen zo die transitievergoeding aan hun neus voorbij gaan en vroegen dan zelf maar om beëindiging van hun dienstverband.

De kantonrechters oordeelden echter dat als een werknemer zelf om beëindiging van zijn dienstverband vraagt, hij geen recht heeft op een transitievergoeding, tenzij hij aannemelijk maakt dat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van zijn werkgever. Maar van een werkgever die netjes 2 jaren heeft doorbetaald en op juiste wijze aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan, kan dat niet worden gezegd.

Aan die toch wat vreemde situatie wordt nu een einde gemaakt. De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2018 een wet aangenomen waarbij de werknemer, ook als het dienstverband eindigt na 2 jaren arbeidsongeschiktheid, aanspraak kan maken op een transitievergoeding, maar de werkgever de betaalde transitievergoeding vergoed krijgt door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds.

Hiermee komt dus een einde aan de slapende dienstverbanden, mits natuurlijk ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt.

Voor meer informatie omtrent arbeidsrecht kunt u terecht bij mr. Jan Brouwer, telefoonnummer 0318 – 52 24 04 of e-mail jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen