Wij kijken verder dan de zaak

Uitbreiding spreekrecht slachtoffers in het strafproces

Geplaatst:  16 juni 2015

Leestijd:  3 minuten

Dinsdag 2 juni 2015 nam de Tweede Kamer een wetsvoorstel aan ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers in het strafproces.

Deze uitbreiding van het spreekrecht vormt een belangrijke stap voorwaarts voor slachtoffers en nabestaanden. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, kunnen slachtoffers en nabestaanden zich namelijk ook over de inhoud van een strafzaak uitlaten en aangeven wat zij een passende straf vinden.

Slachtofferhulp Nederland ondersteunt het wetsvoorstel van harte en pleitte al eerder voor een uitbreiding van het spreekrecht. Nu mogen slachtoffers en nabestaanden alleen spreken over de gevolgen die het strafbare feit voor hen heeft gehad. De uitbreiding van het spreekrecht neemt deze beperking weg. Met het wetsvoorstel wordt geluisterd naar de wens van een groep slachtoffers en nabestaanden die zich uit wil laten over het bewijs, of de verdachte schuldig is en bijvoorbeeld de strafmaat.

Met de uitbreiding van het spreekrecht zijn slachtoffers en nabestaanden niet langer afhankelijk van de welwillendheid van de rechter en wordt het een recht in plaats van een gunst. De positie van het slachtoffer op de terechtzitting wordt hiermee gelijkwaardiger aan die van de verdachte, die zich immers wel over alles mag uitlaten. Slachtoffers krijgen een duidelijkere stem die zorgt voor erkenning en een gevoel van procedurele rechtvaardigheid.

Wordt het uitgebreide spreekrecht na behandeling in de Eerste Kamer wet, dan is het daarmee echter geen verplichting. Slachtoffers en nabestaanden houden steeds de keuze om wel of géén gebruik te maken van het spreekrecht.

Slachtofferhulp Nederland kan hen over het uitgebreide spreekrecht en de mogelijkheden en risico’s informeren. Slachtofferhulp staat nu circa 5.000 mensen per jaar bij die gebruik willen maken van het spreekrecht of een schriftelijke slachtofferverklaring willen opstellen.

Daarnaast kunnen slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven tevens een gratis advocaat inschakelen in verband met het verhalen van hun letselschade. Deze regeling geldt – onder voorwaarden – ook voor nabestaanden van slachtoffers van een levensdelict.

Mocht u of iemand in uw directe omgeving geconfronteerd worden met de strafrechtelijke vervolging van een dader van een mishandeling of veroorzaker van een bedrijfs- of verkeersongeval, dan kunt u zich voor deskundige begeleiding bij de afwikkeling van uw schade wenden tot: mr. E.A.L. Ponjee-Scheurwater via eponjee@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 50 90 89.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen