Wij kijken verder dan de zaak

Versnelde invoering Wet homologatie onderhands akkoord door het coronavirus?

Geplaatst:  16 april 2020

Leestijd:  4 minuten

In 2019 is het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (“WHOA”) ingediend. Het voorstel ziet op een wijziging van de Faillissementswet en is bedoeld om een surseance van betaling of faillissement te voorkomen van ondernemingen die gebukt gaan onder een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten.

Het voorstel maakt het voor deze ondernemingen mogelijk om de rechtbank een akkoord over de herstructurering en sanering van de schulden goed te laten keuren. Door de goedkeuring zijn alle schuldeisers aan dit akkoord gebonden, ook de schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Voor het aanbieden van een (dwang)akkoord buiten faillissement bestaat op dit moment nog geen wettelijke basis.

Open brief

Het coronavirus heeft ook de nodige impact op de economie. Veel ondernemingen hebben noodgedwongen hun deuren moeten sluiten waarmee de omzet geheel of gedeeltelijk is weggevallen. Gelukkig heeft de overheid tal van steunmaatregelen aangekondigd, maar daarmee zijn voor veel ondernemingen de problemen niet van de baan. Juist in een tijd als deze zou de WHOA uitkomst kunnen bieden.

Recent hebben een aantal insolventiejuristen uit de wetenschap en rechtspraktijk daarom in een open brief de politiek opgeroepen om de WHOA per direct in te voeren. Aan het wetsvoorstel is sinds 2013 gewerkt en de WHOA is klaar om te worden ingevoerd. Hoewel de Tweede en de Eerste Kamer alleen nog maar voor de WHOA hoeven te stemmen, is de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer uitgesteld. Onbegrijpelijk volgens de insolventiejuristen, die nu via de open brief de urgentie van de onmiddellijke invoering van de WHOA aan de politiek duidelijk willen maken.

Belang voor alle partijen

Door middel van een dwangakkoord kunnen de ondernemingen tot een herstructurering en sanering van de schuldenlast komen waarmee een faillissement wordt voorkomen. Hierdoor lijdt de economie minder schade en blijft de werkgelegenheid behouden. Weliswaar worden schuldeisers gekort doordat zij genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke betaling van hun vordering, maar zij ontvangen in geval van een akkoord altijd meer dan wanneer het faillissement van hun debiteur wordt uitgesproken. Feitelijk zijn alle partijen dus beter af. De onderneming kan worden voortgezet waardoor werknemers hun baan behouden en de schade bij leveranciers en afnemers zoveel mogelijk wordt beperkt.

Huidige situatie

Het is te hopen dat de politiek gehoor geeft aan de oproep in de open brief en de WHOA versneld invoert. Tot die tijd is een dwangakkoord buiten de situatie van faillissement echter nog niet mogelijk. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis toch het hoofd te bieden zijn er in de tussentijd nog andere mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld een buitengerechtelijk akkoord worden aangeboden, een regeling worden getroffen met bepaalde schuldeisers of een bankkrediet tijdelijk worden verruimd. Mocht dit alles niet baten, dan kan surseance van betaling of faillissement worden aangevraagd.

Als vanzelfsprekend kunnen de specialisten van Boers Advocaten u hierbij bijstaan. Voor meer informatie kunnen u contact opnemen met Erick Quaars via tfquaars@boersadvocaten.nl of via 0318 – 52 24 04.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen