Wij kijken verder dan de zaak

Verwijtbaar werkloos na neutrale vaststellingsovereenkomst?

Geplaatst:  12 december 2018

Leestijd:  4 minuten

Werknemer werkt op een school als de politie bij hem thuis een inval doet en kinderporno ontdekt. De werknemer wordt geschorst en enige weken later wordt het dienstverband opgezegd. Na enkele maanden overleg wordt de opzegging ingetrokken en een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin staat dat partijen verschillen van inzicht en dat de school vindt dat het verschil van inzicht niet te overbruggen is en dat daarom het dienstverband moet eindigen. Dat klinkt als een standaard vaststellingsovereenkomst, mede bedoeld om het UWV te bewegen tot afgifte van een werkloosheidsuitkering.

Mission accomplished?

Werknemer vraagt en krijgt een uitkering. Aangezien de school eigenrisicodrager is voor de WW, komen de kosten van de uitkering voor rekening van de school. Dat gaat de school te ver en zij stelt bezwaar en later beroep in. De overweging van de school is dat wellicht niet de route van een ontslag op staande voet is gevolgd, maar dat de werknemer wel degelijk een verwijt valt te maken van het einde van zijn arbeidsovereenkomst en dat daarom een uitkering geweigerd had moeten worden.

Krijgt de school gelijk?

De rechtbank vindt dat aangezien de school blijkbaar niet van mening was dat er ontslag op staande voet moest volgen, er ook onvoldoende reden is om aan te nemen dat werknemer verwijtbaar werkloos is. De school heeft pech.

De school is het hier niet mee eens en stel hoger beroep in bij de Centrale Raad van Beroep met de stelling: “Het gaat niet om de wijze waarop de school het dienstverband heeft geëindigd, maar het gaat om de vraag of het voorhanden van kinderporno een dringende reden tot ontslag oplevert.”

De Centrale Raad van Beroep komt terug op zijn eigen eerdere rechtspraak en stelt dat de wijze waarop het dienstverband is geëindigd wel een indicatie is die moet worden meegewogen, maar dat daarnaast het UWV o.a. had moeten beoordelen wat de aard en de ernst van de verweten gedragingen zijn, wat dat betekent voor de werkrelatie, of de werknemer dat wist of kon weten en of dat dan betekent dat de beëindiging van de dienstbetrekking gerechtvaardigd was.

Wat betekent dat nu?

Het gebeurt veel vaker dat een ontslag op staande voet wordt ingetrokken of dat er iets gebeurt wat voor de werkgever aanleiding is om het dienstverband zo snel mogelijk te willen beëindigen. Dit wordt uiteindelijk vaak “in der minne” opgelost met een vaststellingsovereenkomst. Het argument om dat te doen is voor werkgevers dat ze een procedure vermijden en voor werknemers is het interessant omdat als uit de vaststellingsovereenkomst maar niet volgt dat de dienstbetrekking is geëindigd door toedoen van de werknemer er dan in de meeste gevallen wel een uitkering komt. Dat wordt dus anders. Het UWV zal zelfstandig onderzoek moeten doen naar de inhoudelijke redenen voor de beëindiging. Gaf een vaststellingsovereenkomst al geen garantie op een uitkering (maar wel een statistisch gunstig vooruitzicht), in de toekomst zal een vaststellingsovereenkomst er toch echt anders uit moeten zien wil dat nog leiden tot verstrekking van een werkloosheidsuitkering. Wees gewaarschuwd!

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0318 – 52 24 04,
e-mail: jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen