Wij kijken verder dan de zaak

Vreemdgaan? Misschien toch niet zo’n goed idee.

Geplaatst:  14 november 2018

Leestijd:  4 minuten

Een wat oudere uitspraak met een duidelijke boodschap. Door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch werd op 14 december 2010 uitspraak gedaan over de gevolgen van vreemdgaan voor de partneralimentatie.

Wat was er aan de hand?

De man en vrouw zijn op 12 juli 2002 met elkaar gehuwd. Gedurende het huwelijk zijn twee kinderen (kind A en kind B) geboren. Na enige tijd kwam de man erachter dat zijn vrouw hem bedroog. Kort daarna dient hij het verzoek tot echtscheiding in. Op 2 juli 2010 wordt de echtscheiding tussen partijen in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven, daarmee is de echtscheiding definitief. De vrouw gaat op 3 mei 2010 in beroep tegen de beschikking van 5 februari 2010 waarin de echtscheiding wordt uitgesproken, zij verzoekt de rechter kinder- en partneralimentatie vast te stellen.

Kinderalimentatie

Nadat de man tot de ontdekking was gekomen dat de vrouw hem bedroog, heeft hij een DNA test bij kind A en kind B laten afnemen. Het vermoeden van de man wordt bevestigd: de kinderen zijn inderdaad niet zijn biologische kinderen. Hierop dient de man een verzoek in om het vaderschap te laten ontkennen (intrekken), dit verzoek is op 13 juli 2010 toegewezen. Om deze reden wordt door het hof geoordeeld dat de man niet onderhoudsplichtig is jegens kind A en kind B.

Partneralimentatie

Ten aanzien van het vaststellen van partneralimentatie spelen zowel financiële als niet financiële omstandigheden een rol. In dit geval ontvangt de vrouw een bijstandsuitkering en de man heeft inkomen uit arbeid. In beginsel zijn ex-echtgenoten onderhoudsplichtig jegens elkaar. In beginsel zou de man gehouden zijn partneralimentatie te betalen. Echter de man meent dat ook rekening dient te worden met de niet-financiële omstandigheden; te weten het bedrog van de vrouw. Gedragingen van de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot kunnen bij het vaststellen en/of wijzigen van de alimentatie een rol spelen, dit is een afzonderlijke maatstaf. Het hof is in deze zaak van oordeel dat de gedragingen van de vrouw van dien aard waren dat van de man onder deze omstandigheden redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat hij een bijdrage levert in de kosten van het levensonderhoud van de vrouw. De vrouw heeft immers erkend dat:

– zij tijdens het huwelijk seksueel contact heeft gehad met andere mannen;

– de kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren niet van de man zijn;

– zij de man geruime tijd in de waan heeft gelaten dat hij wel de biologische vader van deze kinderen was;

– de waarheid omtrent het biologisch vaderschap enkel aan het licht is gekomen doordat de man argwaan kreeg, de vrouw met deze argwaan heeft geconfronteerd en op eigen initiatief een DNA-test heeft laten uitvoeren.

Deze gedragingen zijn voor het hof dusdanig ernstig dat de man geen partneralimentatie hoefde te betalen aan de vrouw.

Conclusie

Dus: bent u vreemdgegaan? Mogelijk ziet u dan uw kansen op partneralimentatie vergaan.

Wilt u meer weten over alimentatie neem dan contact met mij op: telefoonnummer 0318 – 52 24 04. 

Klik hier voor de volledige uitspraak.Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen