Wij kijken verder dan de zaak

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: heeft dit gevolgen voor mij?

Geplaatst:  19 december 2018

Leestijd:  5 minuten

Al in 2015 werd het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie door de initiatiefnemers ingediend. Inmiddels zit er beweging in de procedure. De Tweede Kamer heeft het voorstel (na wijzigingen) aangenomen op 11 december 2018. De huidige partneralimentatie-regeling vindt men niet meer van deze tijd. De nieuwe regeling moet daar verandering in brengen. Van het oorspronkelijke wetsvoorstel is overigens niet veel meer over. Het enige dat in stand is gebleven is de wijziging van de duur van partneralimentatie. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Als het wetsvoorstel ongewijzigd de Eerste Kamer passeert, zal de wet op 1 januari 2020 in werking treden. In deze blog blikken wij vast vooruit op wat er waarschijnlijk gaat veranderen en wat dit eventueel voor u kan betekenen.

Wijziging duur partneralimentatie

De maximale alimentatieduur zal worden beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Ter verduidelijking: gaat u scheiden na een huwelijk van 6 jaar, dan bedraagt de alimentatieduur 3 jaar. Bent u 10 jaar of langer getrouwd geweest, dan geldt in beginsel een maximale duur van 5 jaar.

Op dit moment is de maximale duur 12 jaar. Voor huwelijken die korter hebben geduurd dan 5 jaar en waaruit geen kinderen geboren zijn, geldt nu nog dat de alimentatieverplichting net zo lang duurt als de duur van het huwelijk.

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel worden in het wetsvoorstel twee uitzonderingen gemaakt: (i) huwelijken met jonge kinderen en (ii) langdurige huwelijken.

1. Maximaal 12 jaar: voor huwelijken waarin kinderen geboren zijn, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt. De alimentatieverplichting eindigt wanneer het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

2. Maximaal 10 jaar: voor huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en de gerechtigde minimaal 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd. Let op: wanneer de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt stopt de alimentatieplicht niet automatisch. Deze uitzondering komt 7 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regel te vervallen.

Hardheidsclausule

In het wetsvoorstel is een hardheidsclausule opgenomen. De hardheidsclausule kan een uitweg bieden op de wettelijke maximale alimentatietermijn voor schrijnende gevallen. Indien beëindiging van de alimentatieverplichting erg ingrijpend is voor de alimentatiegerechtigde, kan er een beroep op deze clausule worden gedaan. Wordt dit toegewezen, dan kan de maximale alimentatieduur (van 5 jaar) worden doorbroken en kan de termijn worden verlengd.

Huwelijke voorwaarden of samenlevingscontract

Afspraken over partneralimentatie bij huwelijkse voorwaarden zijn en blijven niet rechtsgeldig. Er komt geen wettelijke onderhoudsverplichting voor samenwoners, die niet gehuwd zijn.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht is belangrijk voor lopende echtscheidingsprocedures, die nog niet zijn afgewikkeld. Op oude gevallen en lopende procedures blijven de oude regels van toepassing. Voor echtscheidingen die al zijn uitgesproken verandert er dus niets. Heeft u al een echtscheidingsverzoek ingediend, maar nog geen uitspraak? Ook dan verandert er niets voor u. Het oude recht blijft gelden. De nieuwe regels hebben dus slechts werking voor nieuwe gevallen van na 1 januari 2020.

Kinderalimentatie

Voor kinderalimentatie gelden andere regels en termijnen dan voor partneralimentatie. De bepalingen over kinderalimentatie blijven ongewijzigd. Ouders zijn in beginsel verplicht om financieel bij te dragen in de kosten van hun kinderen tot de leeftijd van 21 jaar.

Wat betekent dit voor mij?

Benadrukt wordt dat het nog steeds gaat om een wetsvoorstel. Pas wanneer het huidige wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt overgenomen, zullen voornoemde wijzigingen gaan gelden.

Heeft u een echtscheidingsprocedure in gang gezet vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, of heeft u al een uitspraak waarin de partneralimentatie is bepaald? Dan is de kortere termijn niet van toepassing. Denkt u er over om te scheiden en heeft u partneralimentatie nodig? Dan is het dus raadzaam om tijdig een verzoek in te dienen.

Wilt u meer weten of twijfelt u over wat u het beste kunt doen? Neem dan gerust eens contact met ons op via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-mail naar cjasnouckaert@boersadvocaten.nl.Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen