Wij kijken verder dan de zaak

Ziekte en vakantie. Hoe zat het ook al weer?

Geplaatst:  9 januari 2024

Leestijd:  4 minuten

Bij herhaling komt deze vragen terug: wat als je ziek wordt tijdens vakantie, bouw je vakantiedagen op tijdens ziekte, vervallen vakantiedagen tijdens ziekte? En welke mogelijkheden zijn er om af te wijken.
Een overzicht

Wettelijke regels

Opbouw.

Uitgaande van een fulltime dienstverband heeft de werknemer 20 wettelijke vakantie dagen. Daarnaast kan in een CAO of arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over meer dagen, de zogenaamde bovenwettelijke dagen.
Het uitgangspunt is dat tijdens arbeidsongeschikt in ieder de opbouw van de wettelijke vakantiedagen doorloopt. Ten aanzien van de bovenwettelijke dagen kan bij arbeidsovereenkomst een afwijkende afspraak zijn gemaakt

Verval.
De wettelijke vakantiedagen verjaren een half jaar (op 1 juli) na afloop van het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Dit is anders bij arbeidsongeschiktheid. Wanneer iemand door zijn arbeidsongeschiktheid geen vakantie heeft kunnen genieten, dan behoudt hij het recht op die dagen totdat hij daartoe wel in staat is. Anders gezegd: als iemand re-integratiewerkzaamheden doet, kan hij in principe ook op vakantie.
De bovenwettelijke dagen verjaren 5 jaren na het jaar waarin zij zijn opgebouwd.

Werkgevers moeten (vroegtijdig vóór 1 juli) de werknemers er op wijzen dat er nog vakantiedagen open staan en dat als die niet tijdig worden opgenomen dat zij vervallen. Laat de werkgever na om die waarschuwing te geven, dan kan hij op het vervallen van dagen geen beroep doen.

Ziekte tijdens vakantie.
Als de werknemer tijdens vakantie ziek wordt dan gelden de ziektedagen niet als vakantiedagen.

Mogelijkheden om af te wijken
In de arbeidsovereenkomst mag worden afgesproken:
-dat bovenwettelijke vrije dagen door de werkgever kunnen worden aangewezen;
-dat ingeval van ziekte tijdens vakantie bovenwettelijke dagen worden genoten;
-dat gedurende zwangerschaps-, bevallings,- of adoptieverlof geen bovenwettelijke dagen worden opgebouwd;
-dat gedurende ziekte geen bovenwettelijke dagen worden opgebouwd.

En dan toch nog gaat het mis…
Een werknemer heeft een vakantie gepland en afgesproken met zijn werkgever. Voor aanvang daarvan wordt hij ziek. In overleg met bedrijfsarts en werkgever wordt goedgevonden dat de werknemer toch de eerder geplande vakantie gaat genieten. Na de vakantie boekt de werkgever de dagen af van het vakantietegoed.

De werknemer maakt echter bezwaar, want tijdens de vakantie was hij ziek. De Kantonrechter geeft hem ongelijk, de werknemer heeft door op vakantie te gaan tijdens ziekte immers ingestemd met het afboeken van vakantiedagen. Het Gerechtshof denkt daar anders over. Volgens het Hof had de werkgever alleen vakantiedagen mogen afboeken als de werknemer daar uitdrukkelijk mee had ingestemd. En de Hoge Raad is het daar mee eens.

Conclusie
Het blijft een moeilijk en soms onbegrijpelijk onderwerp. Zo is in de genoemde situatie de werknemer tijdens zijn ziekte wel daadwerkelijk op vakantie geweest. Maar kennelijk mag hij als hij hersteld is, nog een keer op vakantie. Had de werkgever dit kunnen voorkomen? En ja, hoe?

Laat u bij het opstellen van arbeidscontracten goed informeren.

Mr. J. Brouwer
jbrouwer@boersadvocaten.nl
0318-522404


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen