Publicaties Boers Advocaten
hoek

De verhuurder van woonruimte en airbnb

De hoofdregel is dat ingebruikgeving van het gehuurde is toegestaan, tenzij de huurder moest aannemen dat de verhuurder daartegen redelijke bezwaren heeft (artikel 7:221 BW). Voor woonruimte ligt dit echter anders. Op grond van artikel 7:244 BW is de huurder van woonruimte niet bevoegd om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven. Aldus is onderhuur van woonruimte niet toegestaan. Maar hoe zit dat nu bij verhuur via een website als airbnb?

Door de Rechtbank Rotterdam is hierover onlangs een interessante uitspraak gewezen. Een huurder van een sociale huurwoning verhuurde via de website airbnb zijn woning steeds voor een korte periode aan toeristen. In de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhurende woonstichting was vermeld dat onderhuur niet was toegestaan. De verhuurder vorderde op grond van deze bepaling ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechter ging hierin echter niet mee.

Volgens de kantonrechter was slechts sprake van gedeeltelijke verhuur. De huurder bleef zelf immers in de woning wonen en had hier zijn hoofdverblijf. Er was steeds sprake van kortdurende periodes van verhuur. Hierdoor werd de woning niet aan de sociale huurmarkt onttrokken. De potentiële huurders die op de wachtlijst van de woningstichting stonden hoefden dus niet langer op een huurwoning te wachten.

Daarnaast overweegt de kantonrechter dat de verhuur van een woning via een website als airbnb een nieuw opgekomen fenomeen betreft dat afwijkt van het klassieke beeld van onderhuur. Bij de klassieke onderhuur wordt de woning voor langere tijd aan woningzoekenden onderverhuurd. Bij de verhuur via een website als airbnb daarentegen, is sprake van een kortstondige periode van onderverhuur aan veelal toeristen die elders hun hoofdverblijf hebben. Hierdoor lopen de bezwaren tegen deze beide vormen van onderhuur uiteen.

De kantonrechter stelt vast dat een bepaling in de huurovereenkomst waarbij onderhuur wordt verboden in beginsel tegen de klassieke wijze van onderhuur is gericht en dat de nieuwe variant van verhuur via airbnb hier niet onder valt. Hierbij is wel de vraag van belang in hoeverre het voor huurders direct duidelijk is dat ook verhuur via airbnb op grond van een dergelijke bepaling is verboden en tot ontbinding van de huurovereenkomst kan leiden. Wanneer de verhuurder onderhuur via een website als airbnb wil tegengaan, zal dit expliciet in de huurovereenkomst moeten worden bepaald. Alsdan is duidelijk dat het verbod tot onderhuur ook hierop ziet en kan hierover bij de huurder geen misverstand bestaan.

 

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 - 52 24 04 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.