Publicaties Boers Advocaten
hoek

Renovatie en de verhuiskostenvergoeding

Door de Hoge Raad zijn onlangs prejudiciële vragen beantwoord over de verhuiskostenvergoeding bij renovatie. Dit op verzoek van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In artikel 7:220 lid 5 tot en met 7 BW is de verhuiskostenregeling opgenomen. Wanneer in verband met een voorgenomen renovatie van woonruimte verhuizing noodzakelijk is, dient de verhuurder bij te dragen in de kosten die de verhuizing voor de huurder met zich brengt. Dit geldt niet alleen voor de sociale verhuurders maar ook voor de particuliere verhuurders. Tot voor kort bestond over deze bepaling de nodige onduidelijkheid. Door het beantwoorden van de prejudiciële vragen heeft de Hoge Raad hieraan een einde gemaakt.

Voorheen werd aangenomen dat de bepaling van regelend recht was en hiervan door partijen kon worden afgeweken. De Hoge Raad heeft echter beslist dat dit niet het geval is. De verhuiskostenvergoeding is van dwingend recht. Partijen zijn hieraan dus gehouden.

Wanneer het gehuurde wordt gerenoveerd en hieraan ook dringende werkzaamheden (in de zin van artikel 7:220 lid 1 BW) of andere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan dient voor de toepasselijkheid van de verhuiskostenvergoeding te worden beoordeeld of de renovatiewerkzaamheden op zichzelf beschouwd nopen tot verhuizing. Als bij renovatie tevens andere werkzaamheden worden verricht (groot onderhoud) dan dienen deze laatste werkzaamheden voor de beoordeling of de verhuiskostenvergoeding dient te worden betaald dus buiten beschouwing te worden gelaten.

De Hoge Raad verduidelijkt wanneer er sprake is van dringende werkzaamheden en wanneer er sprake is van renovatie. Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die bij uitstel tot extra kosten of tot schade of nadeel zouden kunnen leiden. Van renovatie is sprake wanneer de werkzaamheden leiden tot een toename van het woongenot, als gevolg van vervangende nieuwbouw dan wel als gevolg van de gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande woning door middel van een (fysieke) verandering of toevoeging.

Tenslotte is niet van belang van wie het initiatief tot de renovatiewerkzaamheden uitgaat. Zolang er sprake is van renovatie en in het kader hiervan een verhuizing noodzakelijk is, dient de verhuurder de verhuiskostenvergoeding te voldoen. Dit geldt dus ook als de renovatie plaatsvindt op basis van overleg waartoe de huurder het initiatief heeft genomen.

 

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 - 52 24 04 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.