Wij kijken verder dan de zaak

Disclaimer

Disclaimer

De teksten op deze website zijn slechts algemene informatie. U kunt deze nimmer opvatten als een advies. U kunt daar geen rechten aan ontlenen. Het lezen of ontvangen van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen u en Boers Advocaten. U dient altijd het advies van een deskundige in te winnen alvorens u naar zich op deze informatie richt en/of daarnaar handelt. Boers Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Copyright

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Boers Advocaten. Behoudens uitzonderingen die de wet het kantoor oplegt, mag de informatie op deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Boers Advocaten. Het gebruik van de opmaak van de site is niet toegestaan.