Wij kijken verder dan de zaak

Aansprakelijkheidsrecht

Wij adviseren en procederen voor ondernemers op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Denk aan (bouw)bedrijven, handelaren, producenten en ontwikkelaars. Daarnaast staan we bestuurders bij in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid.

Onze uitleg

Wij hebben kennis van aansprakelijkheids­recht

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie aansprakelijk is voor welke schade. Denk aan een bedrijfsongeval, beroepsfout, schade veroorzaakt door een product, schade bij een opdrachtgever of derden. Daarnaast adviseren we op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Ik help u graag verder:
Plan een adviesgesprek

Preventief adviseren, waar nodig procederen

Door onze ervaring weten we hoe afspraken het beste gemaakt kunnen worden, om geschillen (en daarmee kosten) in de toekomst te voorkomen. We denken preventief met u mee, geven advies over aansprakelijkheidsrisico’s en stellen overeenkomsten op, of controleren bestaande overeenkomsten.

Heeft u schade geleden? Of wordt u aansprakelijk gesteld? Dan bepalen we samen met u de aanpak. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan starten we een procedure. Maar ook dan houden we oog voor een oplossing buiten de rechter om. Uw belang is daarbij leidend.

Over ons & onze werkwijze

Aansprakelijkstelling

Heeft u of uw organisatie schade geleden? Dan stellen we de verantwoordelijke partij aansprakelijk.

Wordt u of uw organisatie aansprakelijk gesteld? Dan onderzoeken we of dit wel terecht is, of dat mogelijk een andere partij aansprakelijk is. We beoordelen de mate van aansprakelijkheid en de omvang van de schade.

Procederen

Ons uitgangspunt is om een zaak op te lossen, in plaats van direct de stap naar de rechter te maken. Is een oplossing niet mogelijk, dan starten we een procedure voor u. We zijn daarbij duidelijk en transparant in de kosten en haalbaarheid van een procedure. Zo weet u waar u aan toe bent.

Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Aansprakelijkheid van / voor (onder)aannemers

(Bouw)opdrachten worden regelmatig uitgevoerd door zowel hoofd- als onderaannemers. Wie is er dan verantwoordelijk voor eventuele schade? Wij helpen de aansprakelijkheid en schade vast te stellen, en waar nodig te verhalen.

Aansprakelijkheid van opdrachtgevers

Een opdrachtgever kan aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat tijdens het uitvoeren van een opdracht door iemand die hij daarvoor heeft ingeschakeld. Wij helpen de aansprakelijkheid en schade vast te stellen.

Advies over aansprakelijkheidsrisico’s

Risico’s nemen is onderdeel van het ondernemerschap. Wij brengen voor u de risico’s in kaart en creëren vervolgens een werkwijze om die risico’s voor de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor hun handelingen en beslissingen in een organisatie. Een bestuurder wordt dan persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor schade die voortkomt uit bijvoorbeeld nalatigheid, handelen in strijd met de wet of statuten, of het nemen van onnodige risico’s.

Wij helpen bestuurders om het risico op aansprakelijkheid te beperken en om zich tegen een aansprakelijkstelling te verweren.

Het opstellen of controleren van overeenkomsten

Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Maar een organisatie heeft wél invloed op de gevolgen hiervan door vooraf duidelijke afspraken te maken. Wij helpen u graag bij het opstellen van bijvoorbeeld een koopovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, een aannemingsovereenkomst en/of een arbeidsovereenkomst.

Onrechtmatige daad (schade door derden)

Met een onrechtmatige daad wordt bedoeld dat iemand schade toebrengt aan een andere persoon of organisatie, waarmee geen contractuele verhouding bestaat. Wij beoordelen of sprake is van een onrechtmatige daad en adviseren over de haalbaarheid van een aansprakelijkstelling. Of helpen u om zich tegen zo’n aansprakelijkstelling te verweren.

Productaansprakelijkheid

Een producent, distributeur of verkoper kan aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrekkig product. Onze advocaten staan u bij als u aansprakelijk wordt gesteld en helpen om dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Wanprestatie

Met wanprestatie wordt bedoeld dat een contractuele verplichting niet (volledig) wordt nagekomen. Lijdt de contractspartij hierdoor schade? Dan is de andere partij daarvoor mogelijk verantwoordelijk.

Komt uw contractspartij haar verplichting niet na? Dan maken we met u een plan van aanpak. Vindt uw contractspartij dat u uw verplichtingen niet nakomt? Ook dan ondersteunen we u met het opstellen van een juiste reactie.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever kan aansprakelijk zijn als een werknemer tijdens het werk schade toebrengt aan derden. Onze advocaten kunnen u hierin adviseren. Gaat het erom dat de werknemer zelf schade oploopt tijdens zijn werk? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.

Ik help u graag verder bij uw vraag over aansprakelijkheidsrecht.

Contact opnemen