Wij kijken verder dan de zaak

Bouwrecht

Wij adviseren hoofdaannemers, onderaannemers, ontwikkelaars, directievoerders, architecten, eigenaren en zakelijke eindgebruikers op het gebied van bouwrecht. Wat kunnen we voor u doen?

Onze uitleg

Wij hebben kennis van bouwrecht

Het bouwrecht omvat alle regels op het gebied van bouwen. Wij helpen u op het gebied van nieuwbouw, verbouw, weg- en waterbouw, en sloopwerk. Complexe situaties waarbij het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken. Zo zorgen we ervoor dat u zich kunt richten op het ondernemerschap. Is er een geschil? Dan staan we u met raad en daad bij.

Ik help u graag verder:
Plan een adviesgesprek

Complexe situaties, praktische oplossingen

In het bouwrecht heeft u als ondernemer meestal te maken met meerdere partijen. Daarnaast zijn er vaak andere belanghebbenden, zoals overheid en omwonenden. Door onze ervaring overzien wij al deze belangen en kunnen we daarin moeiteloos manoeuvreren. Op die manier realiseren we voor u de best mogelijke oplossing.

Als advocaat en sparringpartner staan we dichtbij: we leren graag uw bedrijf kennen. Zo kunnen we u van passend advies voorzien. Nu én in de toekomst.

Over ons & onze werkwijze
Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Nieuwbouw en verbouw

Denk aan geschillen tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer. Zoals discussies over meer-/minderwerk of aansprakelijkheid. Of over de verantwoordelijkheid voor opleveringsgebreken of schade tijdens de werkzaamheden. Wij adviseren u ook over de mogelijkheden als u vergevorderd bent in de contractonderhandelingen en de andere partij zich terugtrekt.

Heeft u een vraag over het verkopen of ontwikkelen van onroerend goed? Kijk dan bij Vastgoedrecht.

Weg- en waterbouw

Wij staan u bij als u een geschil heeft over de kwaliteit van de uitvoering. Of als er (kabel)schade is ontstaan bij de werkzaamheden. Daarnaast adviseren we u bij een discussie over meerwerk.

Sloopwerk

Bij sloopwerk is het essentieel om vooraf goede afspraken te maken, zodat iedereen weet wat hij kan verwachten als er tegenvallers zijn. Bijvoorbeeld als er toch asbest verwerkt blijkt te zijn in het te slopen pand. Wij zorgen voor duidelijke afspraken, ook over het verwerken van het puin en sanering van de grond.

De zakelijke huurder als eindgebruiker

Denk hierbij aan een project met een huurder als eindgebruiker. Wij maken heldere afspraken over de onderlinge verantwoordelijkheid. Wie doet welke investeringen, wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van welke delen (demarcatie), zijn er inbouwpakketten? En wat zijn de gevolgen als een opleveringsdatum niet wordt gehaald omdat op verzoek van de eindgebruiker extra werkzaamheden worden verricht?

Het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden

We zorgen voor overeenkomsten en algemene voorwaarden op maat. Er zijn modelovereenkomsten en standaard algemene voorwaarden zoals de UAV-bepalingen, de UAV-GC bepalingen, de Standaard RAW-bepalingen en de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk (AVA). Wij passen deze altijd aan op uw specifieke project en wensen.

Onderhandelen

Wilt u beslagen ten ijs komen bij een contractonderhandeling met uw contractspartij? Wij voorzien u van input. Of we nemen – namens u – de onderhandelingen over. Onze expertise zorgt ervoor dat contracten beter uitonderhandeld worden.

Procederen

Een geschil proberen we eerst in goed overleg op te lossen, want dat bespaart u tijd en kosten. Ook zorgt het ervoor dat partijen zelf de regie houden over de uitkomst. Komen we er niet uit? Dan procederen we voor u bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA), het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) of de rechtbank.

Ik help u graag verder bij uw vraag over bouwrecht.

Contact opnemen