Wij kijken verder dan de zaak

Letselschade

Letselschade heeft lichamelijke, emotionele en financiële gevolgen. Vaak zijn deze gevolgen langdurig of zelfs blijvend. Dit roept veel vragen op: Kunt u weer aan het werk? Hoe krijgt u misgelopen inkomsten en schade vergoed? Een verzekeraar schakelt professionals in om uw schade te beoordelen. Laat u daarom bijstaan door een expert.

Onze uitleg

Wij hebben verstand van letselschade

Er is sprake van letselschade als u door het verwijtbaar handelen van iemand anders lichamelijk en/of geestelijk letsel oploopt. Zoals bij een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of medische fout. Het gaat om materiële schade, zoals schade aan uw eigendommen, medische kosten die niet vergoed worden en misgelopen inkomsten. Maar ook immateriële schade (smartengeld) telt mee. Vooral de berekening van toekomstige schade is een vak apart.

Plan een adviesgesprek

Grote belangen,
daadkrachtig advies

Letselschade is een complex rechtsgebied omdat er meerdere partijen zijn met vaak tegenstrijdige belangen. Zoals de partij die de schade heeft veroorzaakt, verzekeraars en deskundigen; denk aan medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en rekenbureaus voor schadeberekeningen. Voor u is niet altijd duidelijk of zij opkomen voor de belangen van één partij of onafhankelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u uw juridische vragen met vertrouwen uit handen kunt geven aan een deskundige advocaat, die opkomt voor úw belangen.

Mr. Eugénie Ponjee-Scheurwater is betrokken, heeft oog voor uw emoties en is zakelijk waar dat in uw belang nodig is. Zij treedt alleen op voor slachtoffers van letselschade en niet voor veroorzakers en/of verzekeraars.

Over Boers Advocaten

Onze werkwijze

Letselschade is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom hebben we persoonlijke aandacht voor uw zaak, zodat u uw juridische vragen aan ons kunt toevertrouwen. Omdat het een lang traject kan zijn, hechten wij aan een goede relatie waarin we samenwerken naar een goed resultaat. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het financiële resultaat, maar ook aan een zorgvuldig medisch traject en de re-integratie naar (passend) werk.

Goed om te weten: het eerste oriënterende gesprek van een half uur is gratis vanwege het lidmaatschap van de LSA.

Kosten van juridische hulp

Omdat u slachtoffer bent, worden uw kosten in verreweg de meeste gevallen vergoed door de aansprakelijke partij. Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt, vormen de kosten van juridische hulp namelijk een onderdeel van uw schade.

Is nog niet duidelijk wie aansprakelijk is? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Of heeft u een rechtsbijstandverzekering, waarop u een beroep kunt doen? Bedenk dat u recht heeft op kwalitatief goede rechtshulp. Het recht op vrije advocaatkeuze wordt niet altijd juist toegepast door een rechtsbijstandsverzekeraar.  Overleg tijdig – kort na het schadevoorval – met ons of het verstandig is om hier een beroep op te doen.

Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Juridisch advies bij letselschade

Bij Boers Advocaten beschikken we over jarenlange werkervaring op het gebied van letselschade. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over bijvoorbeeld:

 • arbeidsongevallen;
 • beroepsziekten;
 • hersenletsel (niet-aangeboren hersenletsel, NAH);
 • letsel bij kinderen;
 • medische fouten;
 • overlijdensschade, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval;
 • schade bij sport en spel;
 • schade bij zelfstandigen;
 • verkeersongevallen;
 • whiplash;
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Mr. Eugénie Ponjee-Scheurwater is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA). Zij treedt alleen op voor slachtoffers en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

We hebben een netwerk van betrouwbare deskundigen die indien nodig ingeschakeld worden. Hierbij blijven wij natuurlijk uw vaste aanspreekpunt.

Belangrijke materiële schadeposten

 • Inkomensverlies (waaronder gemis van overwerkuren, gemis “zwarte” inkomsten, carrièreverlies/gemiste promotie, etc.)
 • Behoefte aan huishoudelijke hulp
 • Behoefte aan hulp bij klussen in en om het huis en/of tuinonderhoud
 • Kosten in verband met een ziekenhuisopname en/of revalidatietraject
 • Medische kosten, reis- en parkeerkosten
 • Studievertraging
 • Pensioen- en belastingschade

Voor de schadeberekening maken wij gebruik van OnlineSchadestaat. Dat is een programma waarmee uw schade eenvoudig online kan worden bijgehouden. Ook de wettelijke rente en toekomstige schade kunnen hier zorgvuldig in kaart worden gebracht.

Smartengeld bij letselschade

Smartengeld is een financiële vergoeding voor de emotionele schade die u oploopt. Het is moeilijk om daar een prijskaartje aan te hangen. Wij adviseren u daarom graag over de mogelijkheden.

Smartengeld kan alleen toegekend worden aan het slachtoffer zelf. Maar er bestaan ook vormen van smartengeld die aan anderen dan het slachtoffer toegekend kunnen worden. Zoals affectieschade: een vergoeding voor emotionele schade die familieleden of nabestaanden vergoed kunnen krijgen bij overlijden of zwaar gewond raken van een naaste. Of shockschade: materiële en immateriële schade die iemand oploopt door de directe confrontatie met een traumatische gebeurtenis van een naaste.

Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en methodes om smartengeld te berekenen.

Schikken en/of procederen

Wij staan u graag bij in de onderhandelingen voorafgaand aan een schikking en/of een procedure bij de rechtbank. Het is daarbij goed om te weten dat het overgrote  deel van de letselschadezaken wordt opgelost zonder procedure. Het voordeel van een schikking is dat u weet waar u aan toe bent en niet afhankelijk bent van de uitspraak van een rechter. Daarnaast kan een procedure bij de rechtbank erg lang duren, wat het moeilijk maakt om het hoofdstuk af te sluiten en verder te gaan.

Een schikking zorgt dus voor een snellere uitkomst, maar dit mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Is er in de toekomst nog een operatie nodig of bestaat er een risico op verergering van de klachten en beperkingen? In dat geval is het verstandig een medisch voorbehoud op te nemen.

Een andere mogelijkheid is een deelgeschil. Wilt u schikken, maar wordt u het niet eens over een onderdeel van de schikking? U kunt dit op een laagdrempelige manier voorleggen aan de rechter. Het uitgangspunt hierbij is dat de aansprakelijke partij de kosten hiervan moet vergoeden, zodat het kostenrisico beperkt is.

Second opinion bij een geschil met uw rechtsbijstandsverzekeraar

Bent u het niet eens met het standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar? Kijk zowel in de polis als de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering of u een beroep kunt doen op de geschillenregeling of recht heeft op een second opinion. Neemt u gerust contact met ons op om dit te bespreken.

Schade vorderen in een strafzaak

Dit is een alternatieve mogelijkheid om schade te verhalen, bijvoorbeeld als de dader geen verhaal biedt. Voordeel: u hoeft geen afzonderlijke procedure te starten. En als er een schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd, staat de overheid garant dat u de schadevergoeding ook daadwerkelijk krijgt. Neem contact op om de voor- en nadelen van deze mogelijkheid te bespreken.

Handige links:

Ik help u graag verder bij uw vraag over letselschade.

Contact opnemen

Onze kennis over letselschade

Alle artikelen